چهارجوابی

مرغی که نوکش کج بود

جراید: ده‌ها فرزند مسئولان از جمله استاندار اردبیل، شهردار لنگرود و... به سمت شهرداری شهرهای...

6 شهريور 1396 ساعت 23:50


جراید: ده‌ها فرزند مسئولان از جمله استاندار اردبیل، شهردار لنگرود و... به سمت شهرداری شهرهای مختلف منصوب شدند.
به نظر شما کدام یک از عوامل زیر در این انتصاب مهمتر است؟
الف) زن خوب
ب) پدرزن خوب
ج) ژن خوب
د) هر سه گزینه فوق صحیح است. 

کدام یک از خبرهای زیر از ارزش خبری بیشتری برخوردار است؟
الف) شهرداری روی هوا
ب) عروسی بهاره رهنما
ج) وضعیت آب و هوا
د) انتصاب یکی از آقازاده ها 

حسین صادقی رئیس اداره برنامه‌ریزی سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش: همه جنجال‌ها تقصیر رسانه‌ها بود.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) آموزش و پرورش نمی‌خواهد مانکن استخدام کند و تقصیر ما بود.
ب) این برادر توهین و تهمت را با جعبه‌اش رها می‌کند.
ج) وزارت آموزش و پرورش هیچ چیزی نداشته باشد لااقل یک عنوان به درازی عنوان ایشان دارد که خودش مقدمه یک کتاب است.
د) مرغی هم که انجیر می‌خورد و نوکش هم کج بود تقصیر رسانه‌هاست.


کد مطلب: 100706

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcbggb80rhbgzp.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir