از دستگاه پوز چه خبر؟

آقا قبول نیست. وزیر نفت به شکل آشکاری مواضغ خودش را به همه نشان می دهد و وقتی ما می خواهیم مواضع خودمان را نشان بدهیم...

24 تير 1398 ساعت 22:35


آقا قبول نیست. وزیر نفت به شکل آشکاری مواضغ خودش را به همه نشان می دهد و وقتی ما می خواهیم مواضع خودمان را نشان بدهیم صدای همه در می آید. اصلا چه معنایی دارد که ایشان مواضع خودش را توی چشم ملت فرو کند و بی رودبایستی به اهالی مطبوعات بگوید «جیره خوار» و ما درباره دستگاه های «پوز» توی دفتر کار ایشان حرفی نزنیم. مرگ خوب است اما فقط برای همسایه؟! اصلا هم از این خبرها نیست. ما خودمان تنهایی از پس ایشان برمی آییم و نیازی به کمک مطبوعات دیگر نداریم. از قدیم و ندیم گفته اند مواضع پیرمرد را فقط پیرزن خنثی می کند و بس!
برادر زنگنه: هر وقت اسم بابک زنجانی را می‌آورم، دو هفته در مطبوعات به ما حمله می‌شود.
ننجون: اتفاقا وقتی اسم بابک زنجانی را به زبان می آورید یک نوع «همذات پنداری» خاصی هم توی چهره تان موج می زند مهندس جان!
برادر زنگنه: تعدادی مطبوعات جیره‌خوار از  بابک زنجانی حمایت می کنند.
ننجون: ما جیره خواریم آقای وزیر اما جیره خودمان را به شکل زیرمیزی از استکبار جهانی دریافت می کنیم و توی دفتر کار خودمان دستگاه «پوز» نتمی گذاریم که ارباب رجوع را تلکه کنیم.برادر زنگنه: من نمی‌توانم اسم بابک زنجانی را رها کنم.
ننجون: اصلا قدیمی ها می گویند پیمان عقد وزیرنفت وقت و امثال بابک زنجانی یک چیزی توی مایه های عقد پسرعمو و دختر عموست که در آسمان ها بسته اند.
بردار زنگنه: برندِ نفت‌خواری مختص اوست و نمی‌توانم از آن بگذرم.
ننجون: تا جایی که ما خبر داریم پشت سر هر نفت خوار موفق یک رانت خوار نفت فروش هم ایستاده است.
برادر زنگنه: البته عده‌ای الان به ما فحش می‌دهند.
ننجون: اتفاقا ما همین الان دایی جان ناپلئون را دیدیم که داشت از کنار دفتر روزنامه سیاست روز رد می شد و به زمین و زمان فحش می داد.
برادر زنگنه: نمی‌گذاریم نفت کشور را ببرند، بخورند و پول آن را پس ندهند.
ننجون: مگر کشک است. اینهمه آدم دور سفره نشسته اند چه معنی دارد یکی بیاد و تک خوری کند؟
برادر زنگنه: وزارت نفت دو هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی را دریافت کرده است.
ننجون: این پول خردها را اعلام عمومی نکنید.مردم جگرشان برای شما کباب می شود.
برادر زنگنه: بابک زنجانی مرتب می‌گوید که می‌خواهد پول بدهد و اموالش را پس بگیرد.
ننجون: دستگاه پوز را نشان بدهید کارت بکشد و خلاص!


کد مطلب: 109909

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcfx1dy1w6dx1a.igiw.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir