شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني ماهانه 242 ميليون تومان درآمد دارند ‌

21 دی 1387 ساعت 11:51


17 شركت‌خصوصي تاكسيراني شهر تهران ماهانه با دريافت 40 هزار تومان حق شارژ از تاكسي‌هاي تحت پوشش خود ماهانه 242 ميليون و 800 هزار تومان درآمد دارند. ‌ به گزارش فارس، شركت تاكسيراني شهر تهران از سال گذشته تاكنون مجوز فعاليت به 37 شركت خصوصي داده است كه از اين تعداد تنها 17 شركت با تحت پوشش داشتن 6 هزار و 70 تاكسي و مسافربر شخصي فعاليت مي‌كنند. ‌ بررسي‌ها نشان مي‌دهد شركت‌هاي خصوصي ماهانه در قبال دريافت تنها 40 هزار تومان حق شارژ بدون آن كه خدمات خاصي ارائه دهند در آمدهاي كلا‌ني را عايد خود مي‌كنند. ‌ بر اساس آمارهاي موجود؛ تاكسي بيسيم تهران با عضويت 366 تاكسي فقط از طريق دريافت حق شارژ ماهانه 14 ميليون و 640 هزار تومان، تاكسي بيسيم ايرانيان با عضويت 885 تاكسي ماهانه 35 ميليون و 400 هزار تومان، بيسيم باغ آسمون با 874 تاكسي 34 ميليون و 960 هزار تومان، تاكسي افق سير آريا با 1228 تاكسي 49 ميليون و 120 هزار تومان، تاكسي بيسيم بانوان با 265 تاكسي 10 ميليون و 600 هزار تومان، تاكسي تك تهران سير با 1015 تاكسي 40 هزار و 600 تومان، پروماسير با 227 تاكسي 9 ميليون و 80 هزار تاكسي، مهرگان تاكسي الوند با 446 تاكسي 17 ميليون و 840 هزار تومان، تاكسي گشت مهر‌آباد با 338 تاكسي 13 ميليون و 520 هزار تومان، تهران پيشتاز سامان با 21 تاكسي 840 هزار تومان، راه پويان ايرانيان با 103 تاكسي 4 ميليون و 120 هزار تومان،ايمان تاكسي پايتخت با 199 تاكسي 7 ميليون و 960 هزار تومان، هفت اقليم كسري با 48 تاكسي يك ميليون 920هزار تومان، ارابه گشت سبز با 10 دستگاه تاكسي 400 هزار تومان، تيراژه تاكسي با 8 دستگاه تاكسي 320 هزار تومان، بيسيم پاسارگاد با 22 دستگاه تاكسي 880 هزار تاكسي، پارسي سير جم با 15 تاكسي 600 هزار تومان مجموعاً 242 ميليارد و 8 ميليون تومان درآمد دارند. ‌ اين در حالي است كه 20 شركت خصوصي ديگر بدون آن كه حتي يك تاكسي تحت نظارت خود داشته و فعاليت مثمر ثمري داشته باشند، تشكيل شده‌اند. ‌ ‌شركت‌هاي خصوصي در حالي ماهيانه درآمدهاي ميليوني دارند كه هر تاكسيران در بدو عضويت بايد بابت حق عضويت 500 هزار تومان و بابت لباس 200 هزار تومان پرداخت كند. ‌


کد مطلب: 2176

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdch.qnit23nz-ftd2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir