بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان...

12 بهمن 1390 ساعت 20:10


آمده موسم فتح ایمان
شعله سر زد افق
نور ایمان
در دل بهمن سرد تاریخ
لاله سر زد
ز خون شهیدان
لاله‌ها قامت سرخ عشقند
سرنوشت تو با خون نوشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را
از ازل با شهادت سرشتند
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان”


کد مطلب: 71507

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjaiea.uqevyzsffu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir