کوتاه ترین طنز جهان

اسحاق جهانگیری در افتتاح موزه بانک ملی: بانک‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند...

25 تير 1396 ساعت 0:39


اسحاق جهانگیری در افتتاح موزه بانک ملی: بانک‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در همایش بیمه: بیمه‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در سمینار بورس بانک‌ها: بورس‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در سمپوزیوم گمرک: گمرکی‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در گردهمایی مدیران صنعت نفت: نفتی‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در جمع دانشجویان: دانشجویان در توسعه ایران اولین نقش را دارند
اسحاق جهانگیری در نشست مدیران مهد کودک: مهدکودکی‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در صف دریافت یارانه : یارانه بگیران در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در فرودگاه مهرآباد: هواپیماها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در حضور پلیس: پلیس‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در خانه عمه جان: عمه‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در خانه سالمندان: سالمندان در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در جمع پرشور صنف کفن‌فروش‌ها: کفن‌فروش‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.


کد مطلب: 100083

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjoyevtuqeyyz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir