کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ديروز يك صف عريض و طويل را نشان داديم و امروز هم...

20 آذر 1390 ساعت 21:25


ديروز يك صف عريض و طويل را نشان داديم و امروز هم صف ديگري را در صفحه آخر به نمايش گذاشته ايم.
نمي دانيم اين داستان سكه كِي دست از سر مردم برمي دارد؟


کد مطلب: 69991

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/gallery/69991/1/ديروز-يك-صف-عريض-طويل-نشان-داديم-امروز-هم

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir