کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اسلحه كشيدن يك نماينده اردني در برنامه زنده تلويزيوني

2 مهر 1391 ساعت 21:30


siasatrooz.ir/images/docs/files/000077/nf00077008-1.flv
اسلحه كشيدن يك نماينده اردني در برنامه زنده تلويزيوني


کد مطلب: 77008

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/multimedia/77008/اسلحه-كشيدن-يك-نماينده-اردني-برنامه-زنده-تلويزيوني

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir