کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

برنج داخلي با تمام كيفيت و قيمت بالايش فقير است!

23 آبان 1391 ساعت 19:31کد مطلب: 78265

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/multimedia/78265/برنج-داخلي-تمام-كيفيت-قيمت-بالايش-فقير

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir