کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سوء مديريت در تزريق پول هم صنعت زمين خورده را نجات نداد!

19 دی 1391 ساعت 23:03کد مطلب: 79395

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/multimedia/79395/سوء-مديريت-تزريق-پول-هم-صنعت-زمين-خورده-نجات-نداد

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir