کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

نون حلال! ...دلنوازتر از هميشه مينواخت...

18 اسفند 1391 ساعت 21:19

مولف : مونا اسلامي بلده


نون حلال! 
...دلنوازتر از هميشه مينواخت.
گويي درد داشت...
...درد نداري در عين دارايي


کد مطلب: 80375

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/multimedia/80375/نون-حلال-دلنوازتر-هميشه-مينواخت

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir