کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

سقوطي كه در اين نزديكي است

بيچاره اين درخت كه از دوران نهالي، قيمي دلسوز و آينده‌بين نيافت...

31 فروردين 1392 ساعت 20:29


بيچاره اين درخت كه از دوران نهالي، قيمي دلسوز و آينده‌بين نيافت.
بيچاره اين رهگذران و خودروها! كدامشان طعمه‌ از پا درآمدن اين درخت خواهند شد؟
تهران ـ خيابان سهروردي شمالي، خيابان خرمشهر، ۲۹فروردين ۱۳۹۲ 


عكس: علي كليائي - سياست‌روز 


کد مطلب: 80806

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/multimedia/80806/سقوطي-نزديكي

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir