کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

چهارجوابي

12 تير 1390 ساعت 11:02


معاون وزير مسكن: تمامی پروژه‌های مسکن مهر بوسیله مشاور رتبه دار و ناظر نظام مهندسی از تهیه نقشه تا ساخت سازه کنترل می‌شود اما گاهی نقطه ضعف در یک پروژه پیش می آید. با توجه به مطلب فوق به نظر شما كدام يك از گزينه هاي زير "نقطه ضعف" محسوب مي شود؟ الف) سرماخوردگي مشاور رتبه دار ب) سرطان پروستات ناظر نظام مهندسي ج) ميگرن شديد كنترلچي نقشه كش مسكن مهر د) ریزش یکی از16 واحدي های مسکن مهر در شهرجدید گلبهار مشهد « تورم زندانها و کیفری ما با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.» جمله فوق متعلق به كيست و در چه راستايي مطرح شده است؟ الف) بوق‌هاي استكباري در راستاي سياه نمايي ب) ننجون در راستاي براندازي نرم ج) سران فتنه در راستاي امور مخملي د) فرهاد تجري عضو کميسيون قضايي مجلس در راستاي تنوير افكار عمومي و ايضا شفاف سازي بقايي : من، احمدی‌نژاد و مشایی در جمع سه نفره‌مان به این اتهامات می‌خندیم. به نظر شما در اين جمع خندان جاي چه كسي خالي است؟ الف) برادر كفاشيان ب) نورمن ويزدوم ج) طهماسب مظاهري د) ملت شريف ايران «تلاش بر این است که تمام اضلاع اصولگرایی در هیات منتخب اصولگرایان نماینده داشته باشند» جمله فوق متعلق به كيست؟ الف) اقليدس - رياضيدان يوناني ب) ارشميدس – دانشمند يوناني ج) مارتين هايدگر – متفكر و فيلسوف آلماني د) برادر غفوري فرد – نماينده مجلس (ايراني) يك آسيب شناس اجتماعي: بدحجاب ها سه دسته‌اند. با توجه به اين اظهارنظر بدحجاب ها را به ترتيب اولويت دسته بندي كنيد. الف) دسته اول – دسته دوم – دسته سوم ب) دسته دوم – دسته اول – دسته سوم ج) دسته سوم – دسته اول – دسته دوم د) دسته اول – دسته سوم – دسته دوم


کد مطلب: 67086

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/news/67086/چهارجوابي

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir