کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

ناقوس کابوس مرگ «ارس»

دریاچه ارومیه خشک و از نقشه جغرافیایی حذف شد... حالا نوبت رودخانه «ارس» است...

10 دی 1401 ساعت 19:01


دریاچه ارومیه خشک و از نقشه جغرافیایی حذف شد... حالا نوبت رودخانه «ارس» است بخشی مهم از هویت آذربایجان ایران.
خیال پردازان سرشان را زیر برف کرده و بی اعتنا به «داپ» به جان نحیف اش افتاده‌اند و شعار توسعه سر می دهند.
می گوییم نر است می گوید بدوش! آب پایدار تبریز و حتی احیای دریاچه ارومیه را از «ممکن العدم بالذات» جستجو می کند؟!
پایین دست هم به حساب «ارس» برای طرح توسعه دشت مغان رویاپردازی غوغا می کند...
همسایه عزیزتر از جانمان ارمنستان! هم با پساب سمی، سرطان نصیبمان می کند و به حکم ضرب المثل می گوییم که... هر چه از دوست رسد، نیکوست!
آقایان رویاپرداز! از خواب غفلت بیدار شوید و آن سوتر را ببینید که سرشاخه ارس، آناتولی است که با سدهای غول پیکر «کاراکایا» و «کاراکوت»، ناقوس مرگ ارس را به صدا در آورده. بروید مذاکره کنید و قرارداد و پروتکل ببندید...هنوز هم دیر نیست.

نویسنده: علی اکبر روح نواز


کد مطلب: 124824

آدرس مطلب :
https://www.siasatrooz.ir/fa/note/124824/ناقوس-کابوس-مرگ-ارس

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir