معاون وزیر راه:

۱۵ درصد برنامه نهضت ملی مسکن در بافت‌های فرسوده اجرا می‌شود

26 آذر 1400 ساعت 17:49


مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده ظرف ۲ سال ذیل طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
سید محمد آئینی درباره برنامه‌های دولت در خصوص بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: آنچه برای شرکت بازآفرینی شهری در نظر گرفته شده این است که در ۲ سال زمینه نوسازی ۳۰۰ هزار واحد فرسوده را فراهم کنیم.وی افزود: ۱۵ درصد برنامه نهضت ملی مسکن در داخل بافت‌های فرسوده انجام می‌شود به این معنا که بازآفرینی شهری فضا را فراهم کند تا مردم وارد این جریان شوند و روند نوسازی بافت‌ها تسریع شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی برنامه شرکت بازآفرینی شهری را حمایت از فرآیند نوسازی سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده عنوان و تصریح کرد: با این برنامه، ظرفیت تولید مسکن در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی شکوفا شود.
وی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد از محدوده‌های شهری را بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی اشغال کرده است؛ به طور متوسط ۳۰ درصد جمعیت شهری در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند.
آئینی این برنامه را ذیل نهضت ملی مسکن دانست و درباره تکالیف قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه یادآور شد: تکلیف برنامه ششم توسعه مبنی بر نوسازی سالانه ۲۷۰ محله و ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده را در دستور کاری داریم و قرار است ذیل نهضت ملی مسکن، به اجرای تکالیف قانونی در برنامه ششم توسعه برسیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: باید به این نکته هم توجه داشت که مالکیت واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده در اختیار مردم است و دولت مالکیتی بر آنها ندارد؛ میزان مالکیت مردم بر بافت‌های فرسوده بیش از ۹۹.۵ درصد است.
وی با تأکید بر اینکه قانونا امکان ملزم کردن مردم به نوسازی املاک شخصی آنها وجود ندارد، بیان کرد: ما در بازآفرینی شهری به عنوان نماینده دولت در نوسازی بافت‌های فرسوده، باید بستر نوسازی بافت‌های فرسوده را فراهم کنیم تا خودِ مالکان راغب باشند سالانه ۱۰ درصد از بافت‌ها را نوسازی کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مدعی هستیم این بستر را فراهم کرده‌ایم و این ظرفیت وجود دارد تا مالکان واحدهای فرسوده نسبت به نوسازی اقدام کنند.وی تصریح کرد: طبق ماده ۵۹ قانون برنامه ششم باید سالانه حداقل ۱۰ درصد از بافت فرسوده شهری مرمت و احیا شود و این امر با ارائه بسته‌های تشویقی و تسهیلات مناسب محقق خواهد شد.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در راستای نهضت ملی مسکن باید تولید را به محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری راهبری و هدایت کنیم، گفت: تلاش بر این است ظرف دو سال آینده، تولید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری را به سرانجام برسانیم./مهر


کد مطلب: 120903

آدرس مطلب: https://www.siasatrooz.ir/vdccxxqs12bqio8.ala2.html

سیاست روز
  https://www.siasatrooz.ir