هم می‌زنم هم شکایت می‌کنم

یک نماینده مجلس: عنابستانی حق شکایت از آن سرباز سیلی خورده را دارد...

2 اسفند 1399 ساعت 21:50


یک نماینده مجلس: عنابستانی حق شکایت از آن سرباز سیلی خورده را دارد.
به نظر شما یک نماینده مجلس بر اساس کدام یک از قوانین زیر حق دارد زیر گوش سرباز بزند و بعد از او شکایت کند؟
الف) قوانین کوهستان
ب) قوانین کویر
ج) قوانین جنگل
د) قوانین من تافته جدا بافته‌ام

جواد ظریف: جدیت لیست کابینه منسوب به من همان اندازه است که یک کابینه از شخصیت‌های کارتونی در فضای مجازی منتشر شده بود.
منظور وزیرخارجه از شخصیت کارتونی، کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) پینوکیو
ب) پت و مت
ج) تام و جری
د) حنا دختری در مزرعه

برادر واعظی: آیا درست است بیست طرفدار یک کاندیدا به کاندیدای دیگر فحش دهند و برای او تقاضای مرگ کنند؟
ما از این انشاء نتیجه می‌گیریم که ...
الف) آن بیست نفر هم باید توی دلشان حرفهای زشت بزنند تا گیر نیفتند.
ب) رییس جمهور قصد دارد در دوره بعدی هم نامزد شود از بس که قانونمدار است.
ج) «مرگ بر» خوب است اما برای همسایه
د) توهین به شعور مردم آزاد است اما اگر به توهین کننده به شعور آنان از گل نازکتر گفته شود به ایشان برمی خورد.


کد مطلب: 117246

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdci5yazqt1azr2.cbct.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir