فراکسیون یخمک توت فرنگی هم رسید

یک نماینده مجلس با عصبانیت از هم صنف های خودش گلایه کرده که چرا پیشنهاد داده اند که "فراکسیون عدس و سیر" در خانه ملت تأسیس شود...

17 تير 1399 ساعت 21:32


یک نماینده مجلس با عصبانیت از هم صنف های خودش گلایه کرده که چرا پیشنهاد داده اند که "فراکسیون عدس و سیر" در خانه ملت تأسیس شود. در همین راستا "ننجون" با انتقاد شدیداللحن از این نماینده معترض به الباقی نمایندگانی که عجالتا در "راس امور" به سر می برند پیشنهاد می دهد که فراکسیون‌های زیر را هم راه اندازی کنند.
الف) فراکسیون گلابی و شربت به لیمو
ب) فراکسیون فلافل لبنانی
ج) فراکسیون سیخ و سنگ و ترویج فرهنگ معتادا نمی گیرند
د) فراکسیون چرت عصرانه و قیلوله ی بی دغدغه
ه) فراکسیون انچوچک و دانه های گیاهی دیگر
و) فراکسیون حفظ حقوق پانداهای شرق چین
ز) فراکسیون شیرپسته و معجون مخصوص
ح) فراکسیون دفاع از افراد غیرقابل دفاع
ط) فراکسیون ترویج مصرف لوبیا چشم بلبلی
ی) فراکسیون ته دیگ ماکارونی
ک) فراکسیون حمایت از طرح های نخبگان و پخمگان
ل) فراکسیون یخمک توت فرنگی
م) فراکسیون ماسک سه لایه
ن) فراکسیون ماسک های دولایه
س) فراکسیون ماسک های یک لایه
ع) فراکسیون ماسک های بی لایه
ف) فراکسیون من دیگه حرفی ندارم همین "ف" را بگیر و برو "فرحزاد"
به امید پیروزی نهایی بر کفرجهانی و امپریالیسم شرق و غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار و همچنین آرزوی سلامتی نمایندگان خانه ملت که چشم نخورند انشالله!


کد مطلب: 114394

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjhxevxuqevtz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir