اقتصاد دریایی و پشتیبانی از تولید

6 ارديبهشت 1400 ساعت 22:29


دریاها همواره اقتصادی ترین ابزار حمل ونقل کالا، بین بازارهای جهانی را مهیا فراهم کرده و راهی برای تجارت بین الملی را ایجاد کرده اند .ازاین رو استفاده تجاری واقتصادی ازدریا، همواره مورد توجه جدی دولت های ساحلی بوده و استفاده از حق کشتیرانی وحمایت از اصل آزادی دریاها ارموضوعات راهبردی برای دولت‌ها می‌باشد.
امروزه نقش دریا، درپروسه توسعه قابل انکار نیست ،و توسعه دریا محور یکی از این موضوعاتی است که به امنیت کشورها کمک فراوانی می کند در کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد ، انکتاد کبراین مطلب اشاره کرده است که کشورهائی که بدون ساحل ومحصوردرخشکی بوده ودرحال وسعه می باشند درزمره فقیرترین وضعیف ترین کشورهای درحال توسعه هستند .فقدان دسترسی زمینی به دریا وحضور در دریاهای آزاد ، آنان را با انزوای ارتباطی با جهان بیرون مواجهه می کند ومهم ترین عامل برای فقر نسبی ومانع اصلی درراه توسعه شان می باشد. لذا با داشتن دریا ،سواحل طولانی و ارتباط با آب های آزاد، می توان به صنعت کشتیرانی،صنعت شیلات ،ترابری دریائی ،مبادلات اقتصادی وتجاری ،بازرگانی دریائی، توسه ناوگان دریائی نظامی وتقویت نیروی دریائی دست پیدا کرد. درواقع دریائی شدن مبادلات جهانی زمینه ساحلی شدن اقتصاد دولت ساحلی را نیز فراهم می نماید. جمهوی اسلامی ایران با داشتن بیش از ۱۴۰۰کیلومترساحل انحصاری در خلیج فارس و۷۸۴کیلومتر دردریای عمان و ۶۵۷کیلومتر مرز در دریاچه خزر یکی از دریائی ترین دولت های منطقه محسوب می شود وداشتن این مرزها وسواحل طولانی، می تواندتوسعه دریامحور را درحوزه های راهبردی تحقق بخشد.
ج.ا.ایران درکرانه های دریائی خود دارای ظرفیت هائی نظیر دسترسی به آبهای آزاد وراه های ارتباطی راهبردی یعنی شمال به جنوب وشرق وغرب ،منابع آبی وطبیعی نفت وگاز،بازار های تجاری مناسب ،پالایشگاه های نفت وگاز وصنعت پتروشیمی ،صنعت شیلات ،صنعت توریسم ،نیروگاه هسته ای ......می باشد که مدیریت بهینه آنها می تواند منابع عظیم درآمدهای غیر نفتی را به همراه داشته باشد.نقش سواحل خلیج فارس و دریای عمان یا مکران را در اقتصاد دریائی نمی توان نادیده گرفت به نحوی که سواحل خلیج فارس ودریای مکران دروازه صادرات واردات حجم عظیمی از کالاهای اقتصادی وفرآورده های انرژی محسوب می شوند. همچنین احداث صنایع تولیدی درحوزه های اقتصاد نفت وگاز وشیلات همچنین کشتی سازی ،توسعه دریانوردی وصنایع دفاعی ونظامی نیز تولید اشتغال کرده وکشوراز حالت خام فروشی نفت وگاز وواردات کالاهای خارجی ، تبدیل به گرایش به تولیدات داخلی وصادرات به کشورهای منطقه و همجوار وبین المللی پیدا کند.
بدون شک صنایع پتروشیمی جنوب درصورت تقویت و توسعه آن یکی از منابع مهم درآمدی خواهد بود ودیگر دولت را مجبور به خام فروشی برای درآمد زائی نخواهد کرد همچنین درحوزه شیلات وماهیگیری مبارزه با قاچاق وصید ترال و لزوم صادرات دراین حوزه با کیفیت مناسب ازالزامات تولیدات ودرآمد های غیر نفتی خواهد بود.
درحوزه گردشگری وجود سواحل وجزایر زیبای شمالی وجنوبی درایران واماکن تفریحی وتاریخی بنابه تنوع آب وهوائی نیز می تواند صنعت توریسم را تقویت کند تا درچارچوب این صنعت، حوزه های دیگر تولید نیز محصولات داخلی را به فروش رسانده وبه چرخه درآمد زائی بومی کمک شایانی نماید. با توجه به شعار سال یعنی تولید پشتیبانی ها ومانع زدائی ها استفاده از اقتصاد دریائی با ظرفیت های شگرف خود می تواند یک نقطه قابل اتکاء برای تولید درکشور وپشتیبانی از آن باشد.

نویسنده: رضا مهرعطا


کد مطلب: 117814

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjvaevxuqevoz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir