میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۰
 
 
پیام‌های صندوق‌های رای
سوریه دیروز صحنه تحولی مهم بود که می‌تواند تاثیرات بسیاری بر آینده این کشور داشته باشد....

سوریه دیروز صحنه تحولی مهم بود که می‌تواند تاثیرات بسیاری بر آینده این کشور داشته باشد. مردم سوریه با شرکت در این انتخابات، از میان هزار و ۶۵۶ نامزد انتخاباتی از جمله ۲۰۰ نامزد زن، ۲۵۰ نماینده را برای حضور در پارلمان کشورشان انتخاب کردند. این انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید در حالی برگزار شد که برگزاری انتخابات و حضور مردم پای صندوق‌های رای پیام‌های قابل تاملی به همراه دارد. نخست آنکه برگزاری انتخابات پارلمانی در حالی که سوریه از یک سو در جنگ با تروریسم است و از سوی دیگر دخالت‌های خارجی برای غیر دموکراتیک نشان دادن این کشور ادامه دارد بیانگر اراده ساختار حاکم به ریاست جمهوری بشار اسد به اجرای اصول دموکراتیک است. این انتخابات از یک طرف بیانگر دستاورد بزرگ سوریه در برقراری امنیت و ثبات است هر چند که گروه‌های تروریستی و حامیانشان با برخی انفجارها و فضاسازی تبلیغاتی سعی در حاشیه راندن این امنیت و انتخابات را داشتن اما برگزاری این انتخابات خود سندی بر توان و اراده نظام سوریه در مبارزه با تروریسم است که زمینه را برای برگزاری انتخابات فراهم کرده است. از طرف دیگر این انتخابات ماهیت دموکراتیک سوریه را بیش از پیش آشکار می سازد آن هم در شرایطی که در بسیاری از کشورهای عربی که در رفاقت با غرب هستند کوچکترین حقی برای مردم برای مشارکت در عرصه سیاسی و اجتماعی وجود ندارد و اصلا انتخاباتی در آنها برگزار نمی‌شود. نکته مهم آنکه هر کدام از جریان‌ها و گروه‌هایی که اسلحه به روی مردم نگرفته‌اند حق حضور در انتخابات را داشته‌اند و این یعنی آنکه نظام سوریه همزمان با مبارزه با تروریسم به روند سیاسی نیز توجه داشته و به دنبال مشارکت همگانی در روند اداره کشور است.
اما حضور مردم پای صندوق‌های رای نیز از چند منظر قابل توجه است. نخست آنکه این حضور یعنی اعتماد مردم به نظام حاکم که واهی بودن ادعای نامشروع بودن نظام سوریه را آشکارتر می‌سازد. این انتخابات را می‌توان رای مردم به ادامه راه بشار اسد در اداره کشور و همراهی با جبهه مقاومت و ضدیت با دشمنان مقاومت دانست. اهمیت این موضوع آنجا آشکارتر می‌شود که مردم در شرایط کرونایی و حملات تروریستی پای صندوق آمده‌اند که خود بر اهمیت این موضوع افزوده است. در همین حال این رای را می‌توان مقابله عملی مردم سوریه با تحریم‌های قیصر دانست که آمریکا اخیرا علیه سوریه وضع کرده‌ است. سوری‌ها نشان دادند که نه تروریسم و نه تحریم مانع حق آنها برای تعیین سرنوشت کشورشان و مقابله با دشمنانشان نمی‌شود. به هر تقدیر می‌توان گفت که این انتخابات پیام پیروزی دیگر سوریه برتروریسم و تهدیدات خارجی است که پیوند میان مردم و نظام سوریه را آشکار می سازد و می‌توان آن را پیش زمینه‌ای برای وحدت سوری‌ها علیه دشمنان دانست. 

نویسنده: قاسم غفوری

کد مطلب: 114566
 
Share/Save/Bookmark