میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۵
 
 
پور ابراهیمی خبر داد:
طرح جاماندگان سهام عدالت نخستین دستور کار کمیسیون اقتصادی
طرح جاماندگان سهام عدالت نخستین دستور کار کمیسیون اقتصادی
 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح جاماندگان سهام عدالت نخستین دستور کار این کمیسیون خواهد بود، گفت: حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم برگه‌های سهام عدالت را گرفته‌اند اما نام آن‌ها در سامانه سهام عدالت درج نشده است.
محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به آخرین وضعیت طرح جاماندگان سهام عدالت در مجلس گفت:بر اساس برخی اطلاعات، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم برگه‌های سهام عدالت را گرفته‌اند اما نام آن‌ها در سامانه سهام عدالت درج نشده که باید آن‌ها را تعیین تکلیف کرد. وی تاکید کرد: روش‌هایی برای واگذاری سهام عدالت به مردم پیش بینی شده است که در قالب این طرح مطرح خواهد شد. پور ابراهیمی گفت: پس از بررسی طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی این طرح به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.

کد مطلب: 114197
 
Share/Save/Bookmark