میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۴۶
 
 
دوباره برجام، دوباره بوئینگ و چند پرسش
بازیِ بامزه‌ای ادامه دارد. درست قبل از انتخابات اخیر ایران، وعده فروش عدد نجومیِ ۲۰۰ هواپیمای آمریکایی و...

الف: بازیِ بامزه‌ای ادامه دارد. درست قبل از انتخابات اخیر ایران، وعده فروش عدد نجومیِ ۲۰۰ هواپیمای آمریکایی و اروپایی به ضمیمه ورود چندین فروند مرجوعیِ مزیّن به نشانِ پرنده سعادت، سرلوحه تبلیغات شد و اکنون سخن از مقدمات منع فروش همان هواپیماها به کشورمان است. جز پارامتر گذشتن مرکبِ قدرت از پُلِ انتخابات، چه چیزی فرق کرده واقعا؟
ب: راستش را بگوییم. برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، تحریم‌های جدید مخالف برجام نیست. چرا؟ چون همان ماده که فروش هواپیمای مسافربری به ایران را در قبال تعطیل فعالیت‌های هسته‌ای مجاز می‌کند در پاورقی ۱۷ مربوط به بخش ۱-۱-۵ آورده است:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺣﺮاز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ، ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای اﻫﺪاﻓﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ [مانند انتقال سربازان و مجروحان نظامی در جنگ‌های عراق، سوریه، یمن و...] اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ SDN (فهرست افراد یا نهادهای باقی مانده در تحریم) ﻣﺠﺪدا ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه،... [نه فقط کلیه تحریم‌های فروش هواپیما را باز می‌گرداند که به عنوان سندی در زمینه نقض برجام برای بازگرداندن کلیه تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت مورد استناد قرار می‌دهد]
عجیب نیست دیپلمات‌های تحصیلکرده و با تجربه کشورمان با علم به اجبار استفاده کشورمان از هواپیماهای مسافربری در جابه جایی مسافران بعضا نظامی، ذیل چنین بهانه بزرگ و سند صریحی را امضا کرده‌اند؟
ج: درست چند روز قبل از تحریم‌های جدید صنعت هوانوردی ایران، جناب آقای دکتر علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای و معاون رئیس‌جمهور ایران، به هفته‌نامه اشپیگل آلمان می‌گویند: «اگر آمریکا به تنهایی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ را ترک کند، ایران به احتمال زیاد به آن متعهد باقی خواهد ماند»
لحظه‌ای بگذاریم جای جناب آقای دونالد ترامپ و از خودمان بپرسیم وقتی عالیرتبه‌ترین مقامات ایرانی ابراز می‌دارند حتی با فرض بازگشت تحریم‌های آمریکایی پیشابرجام، که مستقیم و غیرمستقیم دربرگیرنده حدود ۸۳درصد این تحریم‌ها است، جمهوری اسلامی ایران بازهم به تعهدات خود پایبند می‌ماند، واقعا چه نیازی است به عدم تحریم مجدد و تضعیف مضاعف این کشور؟
د: با چالش شدید تصویر اقتدار ایالات متحده توسط توان بازدارنده هسته‌ای کره شمالی، که علیرغم همه خط و نشان‌ها نهایتا منجر به تمدید تحریم قدیمی صادرات پارچه و کاهش ده درصدی صادرات نفت شده و حتی انسداد حساب‌های مالی مقامات این کشور را شامل نشد، اینک طبیعی است که آمریکا درصدد احیای ابهت خردشده خود باشد. آیا این هدف با ابزار ترساندن و تحریم مجدد و تحقیر مضاعف کشور و ملت ایران رخ می‌دهد؟

نویسنده: حسین‌دهباشی 
این یادداشت از کانال تلگرامی حسین دهباشی بازنشر داده شده است.

کد مطلب: 100949
 
Share/Save/Bookmark