میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۰۵
 
 
رویاهای آفریقایی

امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در سفری دوره‌ای راهی آفریقا شده است. وی در کنار سفر به موریتانی و حضور در نشست کشورهای آفریقایی به نیجریه نیز سفر داشته و مراکز فرهنگی فرانسه در این کشور را افتتاح و بر توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی میان دو کشور تاکید کرده است.
حال این سوال مطرح می‌شود که هدف ماکرون از این سفر چیست و تا چه میزان فرانسه می‌تواند حلال مشکلات این قاره باشد؟ در باب اهداف سفر ماکرون به فرانسه چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا با مشکلات داخلی بویژه در حوزه اقتصادی مواجه است به گونه‌ای که هر روز این کشور شاهد اعتراض‌ها و اعتصاب‌های خیابانی است.
این در حالی است که از وعده‌های اصلی انتخاباتی ماکرون را مقابله با بحران اقتصادی تشکیل می‌داد. با توجه به ظرفیت‌های بالای قاره آفریقا در حوزه اقتصادی می‌توان گفت از اهداف سفر ماکرون را بهره‌گیری از این شرایط برای کمک به اقتصاد فرانسه دانست. دوم آنکه این روزها قاره اروپا با بحران پناه‌جویان مواجه است که بخشی از آنها برای کشورهای آفریقایی هستند. فرانسه به دلیل نزدیکی به مدیترانه از مقاصد اصلی این پناه‌جویان است که نتیجه آن بحران‌های داخلی و البته چالش‌هایی در اتحادیه اروپا بوده که هم بر جایگاه فرانسه در میان اتحادیه تاثیرگذار بوده و هم روابط این کشور با سایر کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار داده است.
اکنون این مسئله مطرح است که ماکرون با حضور در نشست اتحادیه آفریقا به دنبال بررسی پرونده پناه‌جویان است تا شاید از میزان پناهندگان کاسته و کشورهای آفریقایی را به اجرای طرح‌های فرانسه و اروپا متقاعد سازد. حال این سوال مطرح می‌شود که سفر ماکرون می‌تواند دستاوردی برای آفریقا بحران زده و البته اروپای گرفتار بحران پناه‌جویان به همراه داشته باشد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در سابقه رفتاری فرانسه در آفریقا می‌توان جست‌وجو کرد. سابقه فرانسه در گذشته و حال نشان می‌دهد که این کشور صرفا یک هدف را دنبال کرده و آن رسیدن به منافع اقتصادی و سلطه‌گرایانه است که نتیجه آن نیز کشتار گسترده مردم در بسیاری از کشورهای آفریقایی است.
بر این اساس اکنون نیز حضور فرانسه در آفریقا دستاوردی برای این کشورها نخواهد داشت چراکه یکی از ریشه‌های بحران پناه‌جویان رفتارهای بحران‌ساز فرانسه در آفریقا و غرب آسیاست. لذا راهکار مقابله با بحران پناه‌جویان نیز در مجازات فرانسه به عنوان یکی از محورهای اصلی این بحران می‌تواند باشد که برای امنیت و ثبات آفریقا و هم برای اهداف اتحادیه اروپا می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.

نویسنده: علی تتماج

کد مطلب: 105062
 
Share/Save/Bookmark