میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۰۳
 
 
آرمان عاشورا شما را به نيستي خواهد برد
ضعف و ناتواني رژيم صهيونيستي، در نبردي نابرابر با صاحبان اصلي سرزمين فلسطين، آشكارتر شد...

ضعف و ناتواني رژيم صهيونيستي، در نبردي نابرابر با صاحبان اصلي سرزمين فلسطين، آشكارتر شد.
رژيم صهيونيستي كه به ارتش كلاسيك و پيشرفته خود مينازد، كه البته آن را هم وامدار آمريكا و كشورهاي اروپايي است، در مقابل چند موشك مقاومت فلسطين لرزه به اندامش افتاده و مردم شهرهاي سرزمين اشغالي فلسطين كه به سرزمين موعود آمدهاند! از اين حملات موشكي وحشتزده به پناهگاهها خزيدهاند.
يكي از اركان مهم سه ضلع استراتژيك رژيم صهيونيستي مردمي هستند كه با وعده‌هاي گوناگون به فلسطين اشغالي آورده شده‌اند.
اكنون همين مردمي كه به لطايف الحيلي به آنجا آمدهاند، روياهاي پوچ خود را بر باد رفته ميبينند. سران رژيم صهيونيستي پس از گذشت بيش از ۶۰ سال از تاسيس دولت جعلي اسرائيل هنوز نتوانستهاند آن اهداف پليدي كه در سر داشتند محقق سازند. جبهه مقاومت چالشي جدي براي سران تلآويو است و اين چالش ، خواب را از چشمان آنها ربوده و هر از گاهي با حملات گسترده به سرزميني كوچك اما مقاوم سعي دارد، عقدههاي شيطاني خود را خالي كند، تا آنجا كه حتي خاخامهاي اسرائيلي حكم صادر ميكنند كه كشتن كودكان فلسطيني گناه ندارد!
استيصال و درماندگي تا اين حد در ميان روحانيون صهيونيستي نفوذ كرده كه از كشتن كودكان غزه هم ابايي ندارند.
اگر اين رژيم جعلي كه خالي از انسانيت و ايمان واقعي به خداوند است، در مقابل ارتشي همپايه خود قرار گيرد آيا چيزي از آن باقي خواهد ماند؟!
ارتش رژيم صهيونيستي تنها توان كشتن كودكاني را دارد كه بي دفاع در سرزمين غزه زندگي ميكنند. سرزميني كه به زنداني ميماند كه صهيونيستها براي آنان مهيا كردهاند و هراز گاهي خوي جنايتكارانه خود را بروز ميدهند تا آن سيرت شيطان صفتانه خود را آشكار سازند و به خودنمايي بپردازند و بگويند ما قدرتمنديم!
اما همين رژيم با آن ارتش تا دندان مسلح كه از حمايتهاي بي دريغ آمريكا و اروپا برخوردار است در مقابل همين مردم هم عاجز است. عجز و ناتواني اين ارتش پوشالي بارها در مقابل جبهه مقاومت از جنگ ۳۳ روزه گرفته تا جنگ ۲۲ روزه ديده شده است، اين رژيم از حزب الله لبنان آنچنان وحشتي دارد كه نميتوان توصيف كرد.
روز گذشته عكسهايي از وحشت وزيران رژيم صهيونيستي منتشر شد كه به خوبي نشان ميدهد اين افراد تا چه اندازه تهي هستند. آنگاه ايران را تهديد به حمله نظامي ميكنند كه جنگي را تجربه كرده است كه تاريخ به خود نديده ، حماسه دفاع مقدس دلاور مردان ايراني همواره بايد در اذهان سران رژيم صهيونيستي تداعي شود. آن ها بايد به ياد داشته باشند كه اكنون ما ، با زمان دفاع مقدس بسيار تفاوت داريم. اگر اين رژيم دست از پا خطا كند باراني از موشك بر سر آنها فروخواهد آمد كه فرصت آن را نداشته باشند حتي به سوراخهاي خود بخزند.
صهيونيستها اكنون با چند موشك گراد و فجر۵ اينگونه خود را باختهاند، آن هنگام كه تهديدات خود را عليه ما عملي كنند، چه خواهند كرد!
پاسخ ايران به حمله احتمالي رژيم صهيونيستي ويرانگر خواهد بود، آنگاه معني يك جنگ واقعي را خواهند چشيد و ميتوانند خود را محك بزنند.
صهيونيستها آرمان عاشورا را نميدانند،آرمان حسين (ع) «هيهات منالذله»است.اگر نادانيد و نميدانيد،واقعه عاشورا را بخوانيد تا بفهميد.
آرمان عاشورا شما را به نيستي خواهد برد.آيا شما در آيين خود چنين آرماني داريد؟

کد مطلب: 78449
, مولف : محمد صفري
 
Share/Save/Bookmark