میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۱۴
 
 
مطالبه جهان اسلام از زبان مالكي
چندی پیش نوری المالکی معاون رئیس‌جمهور عراق در سخنانی خواستار تحت قیومیت جهان اسلام قرار گرفتن عربستان گردید...

چندی پیش نوری المالکی معاون رئیس‌جمهور عراق در سخنانی خواستار تحت قیومیت جهان اسلام قرار گرفتن عربستان گردید. وی تاکید نمود که اماکن مقدسه باید از ساختار عربستان خارج و توسط قیوميتی از جهان اسلام اداره گردد. این پیشنهاد مالکی با مواضع تند عربستان و معدود متحدان عرب باقي مانده براي عربستان همراه شد.
بسیاری از ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که پیشنهاد مالکی یک نظر شخصی نبوده بلکه برآمده از خواست و دیدگاه کل جهان اسلام است که نشات گرفته از رفتارهای آل‌سعود در عرصه‌های مختلف است. بررسی عرصه داخلی عربستان نشان می‌دهد که آل‌سعود سیاستی تبعيض‌آمیز را بر مردم حاکم ساخته به گونه‌ای که از یک‌سو شیعیان در بدترین شرایط قرار دارند که نمود آن را در منطقه قطیف می‌توان مشاهده کرد. از سوی دیگر در قبايل اهل‌سنت نیز سیاست‌های تبعيضی بسیاری روا داشته می‌شود به گونه‌ای که وهابیون و تکفیری‌ها از جایگاه ویژه‌ای در ساختار حاکم بر عربستان برخوردار شده‌اند.
در همین حال بر‌اساس قوانین جاری بر عربستان کسانی که از خاندان آل‌سعود باشند صرفا برخوردار از امکانات و منافع بسیار می‌باشند و سایر اقشار جامعه در حاشیه هستند. نکته قابل توجه آنکه گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ۳۰ هزار زندانی سیاسی در زندان‌های آل‌سعود در بدترین شرایط به سر می‌برند.
در عرصه منطقه‌ای نیز عربستان به یکی از عوامل بحران و ناامنی مبدل شده به گونه‌ای که بسیاری از گروه‌های تروریستی در سوریه، عراق، لبنان و حتی در افغانستان و پاکستان تحت حمایت آل‌سعود قرار دارند. به عبارتی آنچه زمینه‌ساز بحران‌ها و کشتارهای بسیار در منطقه بوده، سیاست‌های عربستان است. نکته دیگر آنکه عربستان به مهره‌ای برای آمریکا مبدل شده است. آمریکایی که دشمن اول جهان اسلام است و برای منافع خود و رژیم صهیونیستی کل جهان اسلام را نابود مي‌سازد.
مجموع رفتارهای عربستان موجب شده تا از یک‌سو جهان اسلام و منطقه با چالش مواجه شوند و از سوی دیگر چهره جهان اسلام در صحنه بین‌الملل تخریب گردد که نتیجه آن تشدید سیاست‌های ضد اسلامی سران غرب در جهان از جمله در ممالک غربی است.
به عبارتی دیگر عربستان که با برخورداری از میزبانی اماکن مقدسه جهان اسلام و منابع عظیم نفتی می‌تواند به مولفه‌ای برای تقویت جهان اسلام مبدل گردد اکنون به چالشی برای امت اسلامی مبدل شده که هزینه‌های بسیاری برای جهان اسلام بر جای گذاشته است. بر این اساس می‌توان گفت که پیشنهاد مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق مبنی بر تحت قیومیت جهان اسلام قرار گرفتن عربستان، اقدامی منطقی در چارچوب منافع جهان اسلام است که مطالبه امت اسلامی می‌باشد در حالی که دشمنان جهان اسلام و در راس آن آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و صهیونیست‌ها که از اقدامات منفی عربستان علیه جهان اسلام ابراز رضایت می‌کنند با جوسازی منفی علیه پیشنهاد مالکی به دنبال مقابله با خواست جهان اسلام یعنی تحت قیومیت قرار گرفتن عربستان تحت نظارت جهان اسلام و مقابله با وهابیت جاری بر آل‌سعود مي‌باشند.

کد مطلب: 93073
, مولف : قاسم غفوري
 
Share/Save/Bookmark