۱
تاریخ انتشار : جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۵۶
 
 
بدون شرح!
 
کد مطلب: 75695
 
Share/Save/Bookmark
 


kambiz hamraz
۱۳۹۱-۰۵-۰۷ ۱۱:۴۵:۵۸
سلام فرزين جان.اميدوارم نظرات ما بدست شما برسد و اعلام وصول آنها هم از جانب شما بدست ما برسد.از آنجا كه شما ومقام محترم ننجون هر لحظه بر فشار خود عليه استكبار جهاني مي افزاييدودرنتيجه هر آن احتمال ازمحلال آمريكاي نامرد نامراد ميرود لذا بدينوسيله از شما جهت بدست گرفتن مديريت اشغالگران محترم وال استريت و كوبش آخرين مشت محكم انتخاب ميشويد.به اميدپيروزي هر دوي شما در دفاع پطرس گونه از منافذ سد دفاع در مقابل جنگ نرم دشمنان و چالشهاي پيش رو...