میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۱
 
 
مجازات ماسک نزن ها اعلام شد
در پی دستور اکید "ستاد مشترک مقابله با کرونا و کمیته جبران کسری بودجه ...

در پی دستور اکید "ستاد مشترک مقابله با کرونا و کمیته جبران کسری بودجه دولت" طی اطلاعیه ای جرایم ماسک نزن ها را به شرح زیر اعلام کرد:
مرحله اول: تذکر لسانی و ده هزارتومان جریمه نقدی
مرحله دوم: تذکر لسانی و برخورد فیزیکی و پنجاه هزارتومان جریمه نقدی
مرحله سوم: تذکر لسانی و برخورد فیزیکی و پول چایی و شیرینی به میزان دویست هزارتومان
مرحله چهارم: تذکر لسانی و برخورد فیزیکی و دریافت یک میلیون تومان وجه نقد و سه میلیون تومان به اقساط کوتاه مدت
مرحله چهارم: تذکر لسانی و برخورد فیزیکی و دریافت پنج میلیون تومان ( در صورت خودداری ماسک نزن این مبلغ با چک و لگد دریافت خواهد شد.)
مرحله پنجم: تذکر لسانی و برخورد فیزیکی و ابطال مدارک هویتی و دریافت صد میلیون تومان وجه نقد
مرحله ششم: تذکر لسانی و برخورد شیمیایی و مصادره اتومبیل
مرحله هفتم: تذکر لسانی و مصادره خانه فرد ماسک نزن به نفع دولت
مرحله هشتم: تذکر لسانی و ضرب و شتم شدید فرد ماسک نزن و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت
مرحله نهم: تذکر لسانی و شلیک به پای فرد ماسک نزن و جریمه یک میلیارد تومانی به نفع دولت
مرحله دهم: تذکر لسانی و شلیک به قلب فرد ماسک نزن و مصادره تمامی مایملک فرد ماسک نزن به نفع دولت
پی نوشت یک: در صورت تکرار برای بار یازدهم جنازه فرد مقتول در میدان اصلی شهر سنگباران می شود و دارایی ایشان تا هفت نسل بعدی به نفع دولت مصادره خواهد شد.
پی نوشت دو: همانطور که می بینید "تذکر لسانی" خیلی مهم است و همیشه در اولویت برنامه های دولت محترم قرار دارد.

کد مطلب: 115656
 
Share/Save/Bookmark