میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۱
 
 
راهیان 1500
راهیان 1500
 

پیش راه
جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود «راه» پر فراز و نشیبی را پیموده است و برای رسیدن به اهداف متعالی خود «راه» طولانی و دشواری را پیش روی دارد. پیشرفت مادی و معنوی کشور از یک سو و دسیسه های دشمنان و راهزنان از سوی دیگر بر اهمیت «راه» طی شده تا کنون و ضرورت تداوم «راه» تا مقصد نهایی که همانا عدالت اجتماعی است دلالت دارد. نظام اسلامی برای نیل به آرمان ها و اهدافش در چهار دهه گذشته از «راه» ها و مسیرهای گوناگونی استفاده کرده است که هر یک دارای نکات و دستاوردهای مثبت و منفی بوده است. اکنون که مشکلات متعدد زندگی مردم را دشوار کرده است زمان آن فرا رسیده است که به گذشته چهل ساله با دیده درس آموزی نگریسته شود و با استفاده از دستاوردهای فراوان گذشته به طراحی و اجرای آینده اقدام شود. چند پرسش بنیادین در این زمینه مطرح است:
- «راه» نگرش به گذشته چهل ساله و درس آموزی آن برای نسل چهارم انقلاب چیست؟
- «راه» استفاده بهینه از دستاوردهای مطلوب گذشته چیست؟
- «راه» طراحی آینده مطلوب و اجرای کارآمد آن چیست؟
- «راه» حل مشکلات ریز و درشت زندگی مردم چیست؟
- «راه» پیشرفت ایران اسلامی همگام با نسل سوم و چهارم چیست؟
اصولا برای پیمودن درست «راه» پیشرفت مجموعه ای از مقدمات، پیش فرض ها، درونداشت ها، پیش نیازهای اصلی و ملاحظات اساسی مورد نیاز است که در جهت گیری کلان آن را تعیین می کند و در این «راه»نما از آن با عنوان «پیش¬راه» یاد می شود (مستندات، پیوست های علمی و منابع اقتباسی پیرامون پیش راه ها شامل کتاب ها، مقالات منتشر شده در نشریات معتبر، پایان نامه های دانشگاهی و گزارش های رسمی دستگاه ها و مراکز اجرایی مسوول کشور در پایگاه دانش «راه چهارم» موجود است).

پیش راه اول- شان و ارزش مردم ایران
مردم ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود همواره از شان و ارزش والایی برخوردار بوده اند و در برهه های حساس و سرنوشت ساز در عرصه های گوناگون از آزمون وظیفه شناسی، اقدام مسوولانه و فداکاری جمعی سربلند بیرون آمده اند. مردم ایران شایسته بهترین ها در زندگی اند و باید در راه سعادت و خوشبختی مادی و معنوی آنها از هیچ کوششی دریغ نشود. منابع انسانی، اجتماعی و طبیعی ایران با استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های خود می تواند در راه تعالی مردم شریف ایران به نحو شایسته ایفای نقش کند و نام ایران و ایرانی مسلمان را در قله های شکوه و افتخار جهان همچون پیشینیان خود مطرح سازد.

پیشرراه دوم- قدردانی از خدمات انجام شده
بدون تردید در چهاردهه گذشته خدمات ارزشمندی از سوی قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی بر اساس اسناد فرادست کشور به مردم ایران ارائه شده است که نمی توان و نباید نادیده گرفته شود. مردم ایران همواره قدرشناس و سپاسگزار خدمات انجام شده بوده و هستند. انسان های خدوم بسیاری در طول تاریخ، عمر خود را وقف خدمت به مردم و این مرز و بوم کرده اند. در زمینه های بسیاری نیز پیشرفت های فراوانی در زمینه های علم، فناوری و تولید خدمات و محصولات بدست آمده است. دانش و تجربه گذشته و گذشتگان با بروزرسانی محققانه و اندیشمندانه می تواند مردم ایران را در گذر از مراحل دشوار حیات اجتماعی خود یاری کند.

پیش راه سوم- وجود فاصله تا وضع مطلوب
همگان می دانند که حجم و سطح نیازهای کشور بسیار فراتر از خدمات ارائه شده است و تا رسیدن به نقطه ایده آل و درخور شان و منزلت مردم و ایران اسلامی فاصله بسیاری وجود دارد. کشور نمی تواند و نباید در حد آنچه که بدان دست یافته است متوقف شود. تغییرات و تحولات سریع دنیای امروز به گونه ای است که برای جبران عقب ماندگی های تاریخی، باید هر روز بیشتر از دیروز تلاش کرد تا بتوان کشور را برای زیستن مردم شرافتمند و آبرومند ایران آماده کرد. البته دشمنان نیز با دسیسه های گوناگون تلاش کرده اند که به هر نحو ممکن مسیر پیشرفت ایران را مسدود یا با مشکل مواجه کنند. ایران آباد و اسلامی برای رسیدن به اهداف متعالی و خودشکوفایی اجتماعی، نیازمند امکانات متنوع مادی و معنوی است که دست یابی به آن مستلزم شکل گیری حرکتی فراگیر، همگانی، آینده نگر و متفاوت از گذشته است.

پیش راه چهارم- ضرورت تلاش بیشتر
باید با تمام توان کوشید تا با تداوم ارائه خدمات ارزشمند گذشته، برای حل مشکلات زندگی مردم در وضع موجود فکری کرد. باید راه حل مشکلات متعدد زندگی مردم را یافت و یا در صورت لزوم راه حل را ساخت. برای رسیدن به چنین هدفی باید به آرمان ها، ارزش ها و اسناد فرادست کشور با تعمقی عالمانه تر نگریست و به خوانشی نو از آنها دست یافت و در صورت نیاز برای حل گرفتاری های زندگی مردم به طراحی های جدید اقدام کرد تا بتوان از منابع موجود در جامعه و کشور استفاده بهینه کرد. باید از موفقیت ها و ناکامی های گذشته درس گرفت و آینده را با دقتی فراوان طراحی و اجرا کرد. گذشته و نحوه نگرش به آن است که طرح ریزی آینده ایران اسلامی را می سازد. مسیر خوشبختی مردم ایران همواره پیمودنی است و برای آن مقصدی خاص قابل تصور نیست که هر مقصدی در ذات خود مبدا حرکت رو به کمال در سطحی بالاتر است. «راه چهارم» به دور از هر گونه سیاسی کاری مخرب و عدم ورود به صف بندی های مرسوم و پرهیز از رقابت های ناسالم سیاسی و صرفا با نگاهی فنی و تخصصی و بر اساس رسالت تاریخی خود برای حل مشکلات زندگی مردم و پیشرفت ایران اسلامی به ارائه «راه» خود می پردازد و دستاوردهای مطلوب گذشته کشور را نادیده نمی گیرد. در این برهه تاریخی سرنوشت ساز، بر متفکران و اندیشمندان خدوم این کشور در همه احزاب، جناح ها و گروه های سیاسی و اجتماعی است که با کمک هم و با هم افزایی انقلابی راهی نو بیابند یا بسازند تا از طریق آن بتوان مشکلات زندگی مردم را حل و افق درخشان پیشرفت را برای ایران اسلامی در پیش چشمان همگان مجسم کرد. «راه چهارم» امیدوار است که صحنه خدمت به جامعه صرفا از طریق ارائه «راه» پیشرفت متقن و قابل راستی آزمایی امکان پذیر باشد تا همچون گذشته جامعه با انبوهی از مشکلات ریز و درشت در زندگی مردم مواجه نباشد و اسلام، قرآن و دین بیش از گذشته هزینه ناکارآمدی ها متحمل نشود.

کد مطلب: 115854
 
Share/Save/Bookmark