میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۶
 
 
هویت سازی یا هویت سوزی
طی روزهای اخیر مقامات فرانسه تحرکات جدیدی را در حوزه اسلام و مسلمانان در پیش گرفته‌اند...

طی روزهای اخیر مقامات فرانسه تحرکات جدیدی را در حوزه اسلام و مسلمانان در پیش گرفته‌اند.
در همین چارچوب امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در جریان سخنرانی در شهر لمورو گفت: واگرایی اسلامی یک مشکل است و این مشکل، یک ایدئولوژی است که مدعی است قوانین خودش بایستی بر قوانین جمهوری (فرانسه) برتر باشد.ماکرون مدعی است که برخی از والدین مسلمان به فرزندانشان اجازه شرکت در کلاس‌های موسیقی یا رفتن به استخرها را در مدارس نمی‌دهند و همچنین گفته، حجاب یا روسری نباید در داخل مدارس استفاده شود: "مدارس باید تحت کنترل شدید باشند و تاثیر و نفوذ خارجی در فرانسه تحمل نمی‌شود."رئیس جمهوری فرانسه با اعلام اینکه آنها از نزدیک با شورای مسلمانان فرانسه همکاری می‌کنند، گفت: این طرح هدفش اسلام آزاد عاری از نفوذ و تاثیر خارجی در فرانسه است.
همچنین، به امامان جماعت از ترکیه، مراکش، الجزایر و سایر کشورها اجازه کار در فرانسه از ۲۰۲۴ داده نمی‌شود. بجای آن، امامان جماعت از جوامع مسلمان خود فرانسه ملزم به دریافت آموزش و دریافت مجوز هستند. ماکرون تاکید دارد که هدف از این برنامه دفاع از جمهوری (فرانسه) و ارزش‌های آن با دور کردن مذهب از آموزش و بخش عمومی است. اینگونه مواضع از سوی دولتمردان فرانسه در حالی با ادعای هویت فرانسوی و البته اجرای دموکراسی و ازادی صورت می‌گیرد که نگاهی به رفتارهای فرانسویان نشان می‌دهد که هویت فرانسوی ادعایی آنها صرفا در قالب مقابله با اسلام صورت می‌گیرد چنانکه اسلام ستیزی اصل اولیه در قوانین و ساختار اجرایی آنان است چنانکه اخیرا نشریه شارلی ابدو اقدام به انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیام اسلام ( ص) کرد و مقامات ارشد فرانسه از این اسلام ستیزی حمایت کردند. همچنین قوانین ضد حجاب در فرانسه برای اولین بار در کل اروپا مصوب شده است. نکته مهم آنکه در هویت ادعای ماکرون هر گونه اظهار نظر در باب هولوکاست نژادپرستی و ضدیت با یهود عنوان می‌شود اما هر گونه اقدام علیه مسلمانان با عنوان ازادی و هویت فرانسوی توجیه می‌گردد. این نوع رفتارها نشان می‌دهد که سران فرانسه به جای رویکرد دموکراتیک و حق آزادی دینی همچنان به سیاست‌های ضد اسلامی یک جانبه ادامه می‌دهند هر چند که در ظاهر ادعای تعامل با جهان اسلام را سر داده و از اهداف فرانسه حضور در خاورمیانه شده است. 

نویسنده: فرامرز اصغری

کد مطلب: 115594
 
Share/Save/Bookmark