میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۹
 
 
نامه رییس جمهور به لیلی و مجنون
رعایت پروتکل از ۸۲ درصد به ۴۲ درصد رسیده که مایه شرمساری است...

عبارت زیر از کدام دانشمند علم ریاضی است؟
رعایت پروتکل از ۸۲ درصد به ۴۲ درصد رسیده که مایه شرمساری است، یعنی ۶۰ درصد مردم ماسک نمی‌زنند و پروتکل بهداشتی را رعایت نمی‌کنند.
الف > اقلیدس
ب> بطلمیوس
ج> علی پروین
د ایرج حریرچی – معاون وزیر بهداشت –
برادر ایرج حریرچی: در خیابان کسی از کسی پول نمی‌گیرد و جرائم از حساب یارانه‌ای یا حقوق و شیوه‌های دیگر از متخلفان اخذ می‌شود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف> کسی که پول خرید ماسک ندارد حتما یارانه بگیر است.
ب> کسی که یارانه نمی گیرد می تواند تا دلش بخواهد ماسک نزند و حال کند.
ج> آدم های بیکار که حقوق نمی گیرند از پرداخت جریمه ماسک نزدن معاف هستند.
د> تا همینجا شانس آوردیم که مسئولان خدوم ما را مثل دانشمندان هسته ای نمی دزدند.
با توجه به نامه های اخیر رییس جمهور سابق به آنجلیا جولی و وزیر اطلاعات، پیش بینی می کنید که ایشان به کدام دو شخصیت زیر نامه بنویسد؟
الف> جولی و جولز
ب > لیلی و مجنون
ج> لولک و بولک
د> سفیر برونئی در شیلی و سرکنسول اوگاندا در زئیر

کد مطلب: 115766
 
Share/Save/Bookmark