داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۹
 
 
منشورهاي ديگر چه مي شود؟
مهسا صحت طلب:
مدير عامل خانه كتاب: پيشنهاد تدوين منشور نويسندگي از سوي خانه كتاب مطرح شده است، منشوري كه نويسندگان و مترجمان را موظف به رعايت اخلاق نويسندگي مي‌كند. تدوين اين منشور از سوي موسسه خانه كتاب پيشنهاد شده و با برخي از اهالي قلم هم درباره آن صحبت‌هايي صورت گرفته تا نويسندگان و مترجمان ما داراي منشوري به نام اخلاق نويسندگي شوند
از وقتي آن منشور كورش به ايران آمد، يك سري بدآموزي هايي را هم ظاهرا با خود به همراه آورد. اين روزها هر نهاد و سازمان و غيره اي دوست دارد يك منشور داشته باشد. اول از فوتبال شروع شده كه آخر هم معلوم نشد اين منشور جز محروم كردن چند عدد "ف.ك" چه مسئوليت ديگري در بسط و توسعه فرهنگ و اخلاق ورزشي داشت. منشوري كه به صورت مقطعي موي بازيكنان، قرارداد و... را مورد تحليل قرار مي داد و دست آخر هم حكم هايي را صادر مي كرد، بدون آنكه تاثير واقعي و خاصي داشته باشد.
بعد هم نوبت به منشور اخلاقي پزشكان رسيد كه ظاهرا اين منشور فقط و فقط و صرفا به منظور نصب در مراكز درماني آماده شد و در خيلي از موارد نه بيمار از محتواي آن و حقوقش مطلع شد و نه كادر درماني خودشان را مجاب به اجراي آن كردند.
حالا هم منشور نويسندگي ظاهرا قرار است اولين منشور بخش فرهنگي باشد. اما نمي دانيم چرا چنين منشوري را اول براي نويسندگان قرار است بنويسند. واقعا همه بخش هاي فرهنگي كشور اخلاق مدار حركت مي كنند و فقط اين نويسندگان هستند كه بايد منشوري شوند؟ همه اجزاي ساختار ادبيات و كتابخواني ما كارشان را به درستي انجام مي دهند و فقط آنها كه قلم مي زنند بايد اخلاق را رعايت كنند؟ دوستاني كه قرار است چنين منشوري را بنويسند و براي نويسندگان و مترجمان چنين نسخه اي را بپيچند، كاش فكري هم به حال منشور معاونت فرهنگي وزارت ارشاد، منشور صدور مجوز، منشور ناشرين و توزيع كنندگان و منشور فروشندگان مي كردند.
انگار گير بازار كتاب ايران فقط در نويسندگاني است كه اخلاق نويسندگي را رعايت نمي كنند! كاش سري هم به كتاب هايي مي زدند كه هيچ‌كس نمي فهمد چرا مجوز نمي گيرند و سري هم به نويسندگان بخت برگشته مي زدند كه كتاب هايشان به چاپ هاي چندمين هم رسيده و هنوز كه هنوز است شندرغاز پول تاليف كتاب را از ناشر محترم دريافت نكرده اند. نويسندگاني كه شده اند گوشت قرباني و شده اند توپ فوتبال كه دست به دست مي شوند.
حالا منشور بنويسيد لطفا!
کد مطلب: 67308
 
Share/Save/Bookmark