داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۶
 
 
پيروزي ديگر مقاومت
علي تتماج:
در روزهاي اخير اعزام ناوگان آزادي غزه 2 با محوريت كمك‌هاي مردم اروپا و آمريكا محور تحولات فلسطين را به خود قرار داده است. اين حركت جهاني در حالي صورت گرفته كه در مقابل دولت يونان با چراغ سبز آمريكا و برخي كشورهاي غربي براي خوش خدمتي به صهيونيست‌ها، از اعزام اين كاروان به غزه خودداري كرده‌اند.
بسياري از ناظران سياسي براي اين امر تاكيد دارند كه رسيدن و يا نرسيدن اين كاروان به غزه پيروزي براي مقاومت و شكست براي صهيونيست‌ها است.
رسيدن كاروان كمك‌هاي جهاني به غزه تكرار اين حقيقت است كه ايستادگي و مقاومت همواره به نتيجه خواهد رسيد و ملت فلسطين براي احقاق حقوق خود، بايد در اين مسير حركت كنند. رسيدن كاروان يعني شكست امنيتي، سياسي و ديپلماتيك صهيونيست‌ها در صحنه بين الملل كه انزواي جهاني آن را نشان مي‌دهد.
ممانعت از رسيدن اين كاروان به غزه نيز در جايگاه خود دستاوردهاي بسياري براي مقاومت دارد چرا كه اولا تشكيل چنين كاروان‌هايي في نفسه نشانگر جايگاه مقاومت در جهان است كه دستاوردي بزرگ براي مقاومت و ملت فلسطين در صحنه بين الملل است كه از دستاوردهاي آن مي‌تواند راي كشورها به تشكيل كشور فلسطين در مرزهاي 1967 در نشست شهريور ماه سازمان ملل باشد.
ثانيا، ممانعت از ورود ناوگان آزادي غزه و چالشهاي ايجاد شده براي آن در يونان بارديگر اثبات مي‌كند كه ادعاي صهيونيست‌ها مبني بر رويكرد به مذاكره و پرداخت حقوق فلسطيني‌ها امري واهي است. آنها كه پذيرنده اعزام چند كشتي امداد رسان به غزه نمي‌باشند چگونه پذيرنده حقوق ملت فلسطين خواهد بودند؟
اين امر عينا در قبال كشورهاي غربي و سازمان ملل كه مدعي حمايت از حقوق ملت فلسطين و برقراري امنيت و صلح و امنيت در منطقه مي باشند، نيز صادق است. اكنون جهانيان اين سوال را مطرح مي‌كنند كه اگر غرب و سازمان ملل واقعا به دنبال كمك به مردم فلسطين هستند چرا با ناوگان كمك هاي بشر دوستانه ملتها به مردم غزه مقابله مي‌كنند. وقتي آقاي بان كي مون دبير كل سازمان ملل -كه وظيفه وي حمايت از حقوق ملتها است- صراحتا از اقدام يونان به دليل مقابله با اعزام ناوگان كمك‌هاي بشر دوستانه به غزه حمايت مي‌كند و يا مقامات آمريكايي و اروپايي كه فعالان صلح را تهديد مي‌كنند چگونه مي‌توانند پذيرنده احقاق حقوق ملت فلسطين باشند. اينان كه سراسر خود را حامي صهيونيست‌ ها مي‌دانند، مسلما نمي‌توانند نقشي در اين زمينه داشته باشند.
بر اين اساس مي‌توان گفت كه سرنوشت ناوگان آزادي غزه هر چه باشد يك پيروزي براي مقاومت و شكست براي صهيونيست ها در عرصه بين الملل است كه نتيجه آن تشديد مقاومت و رويكردهاي بيشتر جهاني به حمايت از مقاومت مي‌باشد.
کد مطلب: 67219
 
Share/Save/Bookmark