داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۵۴
 
 
روزنامه‌نگاران عرب در گفت وگو با سياست روز مطرح كردند :‌ انتقام پيروزي‌هاي مقاومت از دمشق
روزنامه‌نگاران عرب در گفت وگو با سياست روز مطرح كردند :‌  
انتقام پيروزي‌هاي مقاومت از دمشق
 
اشاره: " حسين جمعة" نويسنده واستاد معروف دانشگاه دمشق و رئيس اتحاديه نويسندگان عرب در سوريه ،" مي صبحي الخنساء" نويسنده و وکيل لبناني و" اسعد عبود" روزنامه نگار سوري سه روزنامه نگار و نويسنده معروف جهان عرب و سوريه هستند. رخدادهاي منطقه و پس از آن سوريه فرصتي شد تا در گفت‌وگو با اين سه نويسنده ديدگاههاي آنها درباره شرايط کنوني و دلايل ناآرامي هاي سوريه بررسي شود.
اين روزنامه نگاران عرب براين باورند که مواضع دولت سوريه در رخدادهاي سه دهه گذشته خاورميانه سبب شد تا آمريکا و رژِيم صهيونيستي از شرايط منطقه‌اي و نيز برخي مشکلات داخلي سوريه بهره برداري کنند وبه ايجاد ناآرامي در اين کشور کمک کنند.
ايشان همچنين با اشاره به نقش سعودي ها در ناآرامي ها سوريه گفتند : همگان به اين باور رسيده اند که آنچه در سوريه رخ داد با تمامي کشورهاي عربي متفاوت است. جغرافياي سياسي حضور مخالفان و پراکندگي آنها در مرزهاي با اردن ، لبنان و عراق و ترکيه بي ترديد موضوع دخالت خارجي در بحران سوريه را نشان مي دهد .
***
رئيس اتحاديه نويسندگان عرب درسوريه :
ناآرامي هاي کنوني سوريه هزينه مواضع دمشق در سه دهه گذشته است
حسين جمعه در پاسخ به اين سوال که چه چيز سبب شد تا به يکباره آرامش و امنيت سوريه تغيير کند؟ آيا مي توان باور داشت اين همان سوريه اي است که به امنيت و آرامش شهره بود ؟ گفت : بدون ترديد ناگفته هاي بسياري در رخدادهاي سوريه وجود دارد و موضوع پيچيده است . کسينجر درباره سوريه گفته است :" خيابان هاي سوريه تنها جايي است که مي توانم در آن با آرامش قدم بزنم... و بايد گفت که دشمنان سوريه نخواستند که اين خيابان ها همچنان به آرامش شهره باشد. واقعيت اين است که از همان آغاز حمله عراق به ايران ، دشمنان سوريه شناخته شدند. گروهي که براين باور بودند که دمشق برخلاف کشورهاي عربي در اين مسير حرکت مي کند چراکه در آن زمان سوريه تنها کشوري بود که آشکارا موضع خود را در برابر عراق اعلام کرد و اين جنگ را به سود آمريکا و رژيم صهيونيستي دانست.اين سوريه بود که قراداد کمپ ديويد را نپذيرفت چراکه آن را به نفع فلسطيني ها نمي دانست.
مخالفت با حمله عراق به کويت ، اشغال افغانستان و عراق از سوي نيروهاي آمريکايي ، ايستادن در کنار فلسطيني ها و مقاومت لبنان و ايران نيز از مهمترين مواضع دمشق بود که به اعتقاد من اين مواضع سبب شد تا ما اکنون دشمن بزرگي براي آمريکايي ها باشيم . در حقيقت دمشق هزينه مواضع شرافتمندانه خود را مي پردازد . اسرائيل و آمريکا به خوبي مي دانند که سوريه کنوني مهمترين مانع در برابر خواسته هاي آنان است.
حسين جمعه در جواب اين پرسش که به اعتقاد شما تمامي اين ناآرامي ها به دليل دخالت خارجي است ؟ افزود : خير .. من مي گويم اساس اين بحران دخالت خارجي بود و پس از آن آنها بودند که تلاش کردند اين مخالفت هاي مردمي را به ايجاد بحران و درگيري مديريت کنند. به يقين بخشي از مخالفان که مردم عادي هستند خواسته هايي دارند که بايد به آنها پاسخ داده شود.
جغرافياي سياسي مخالفان نشان مي دهد که درگيري هاي که در منطقه هاي مرزي با نيروهاي امنيتي وجود دارد با عامل تحريک خارجي انجام مي گيرد. سعودي ها به نمايندگي از آمريکايي ها تلاش مي کنند تا مديريت مخالفان در کشورهاي عربي را به دست گيرند واز سويي رخدادهاي سوريه را با ديگر کشورهاي عربي شبيه سازي کنند.
وي با اشاره به شبيه سازي رخدادهاي سوريه با کشورهاي عربي گفت : آنها با اين اقدام تلاش مي کنند تا بگويند که هيچ تفاوتي بين دولت سوريه که دشمن آمريکا و اسرائيل است با دولتهاي دست نشانده اي که منافع آمريکا و رژيم صهيونيستي را در منطقه تامين مي کردند وجود ندارد. از سويي ديگر نشان دهند که حتي کشورهاي محور مقاومت هم مخالفان زيادي دارند و اين به معناست که مردم اين کشورها مخالف مقاومت هستند و از اينرو در برابر دولت خود ايستاده اند. از سويي ديگر آنها بي ميل هم نيستند که با ايجاد ناآرامي در سوريه افکار عمومي را از رخدادهاي ديگر در بحرين ويمن گمراه کنند و از طرفي امتيازاتي را نيز از محور مقاومت بگيرد. به طور کلي تضعيف سوريه که در شرايط کنوني مهمترين هدف آمريکايي هاست با هدف دور کردن سوريه از محور مقاومت انجام مي گيرد.
وي با اشاره به نقش رسانه ها گفت : بحران هاي منطقه فرصت خوبي بود براي آنکه افکار عمومي عرب بار ديگر اعتماد خود را به رسانه هاي عربي آزمايش کنند. رسانه هايي که وابستگي هر يک از آنها به جريان هاي خارجي و منطقه اي آشکار است . رسانه هاي وابسته به سعودي و آمريکا تمرکز زيادي بر رخدادهاي سوريه کردند و متاسفم که بگويم شبکه الجزيره نيز به آنها پيوست . شبکه اي که در آغاز به بازتاب واقعيت هاي جهان عرب پرداخت اما با رسيدن به حوادث بحرين و سوريه به يکباره دچار تغيير شد . بازتاب تحولات سوريه به گونه اي بود که مخاطب اين شبکه گمان مي کند که اکنون تنها بحران جهان ، ناآرامي هاي سوريه است . بايد بگويم رويکرد شبکه هاي رسانه اي عرب راضي کننده نبود.

اسعد عبود روزنامه نگار برجسته سوري:
انتقام پيروزي مقاومت از سوريه
اسعد عبود روزنامه نگار سوري با اشاره به رخدادهاي منطقه خاورميانه و تلاش آمريکايي ها براي ايجاد بحران دراين کشور گفت: ايجاد بحران در سوريه انتقام از پيروزي هاي مقاومت در چند سال گذشته است. وي با اشاره به پيروزي حزب الله لبنان در سال 2006 ( جنگ 33 روزه ) پيروزي مقاومت در جنگ 22 روزه غزه سال 2007 و نيز ناکامي هاي رژيم صهيونيستي گفت : آنها تلاش مي کنند تا انتقام اين پيروزي ها را از سوريه بگيرند. اين روزنامه نگار سوري با اشاره به افقهاي روشن مقاومت اسلامي در منطقه خاورميانه افزود : ما براين باوريم که آسيب به سوريه حامي مقاومت مهمترين برنامه دشمنان است که آمريکا و اسرائيل آن را در دستور کار خود قرار داده اند اما مردم سوريه نشان دادند که همچنان حامي مقاومت باقي خواهند ماند. اسعد عبود گفت : گمان براين بود که با شبيه سازي تحولات کشورهاي عربي در سوريه زمينه براي سرنگوني دولت به اساني فراهم مي شود اما مشکل اينجاست که اساس درگيري ها در سوريه با کشورهاي ديگر متفاوت است .
وي با اشاره به وجود مخالفت هايي در داخل کشور سوريه گفت : مخالفت طبيعي است اما بايد ديد که چه کساني اين مخالفت ها را مديريت مي کنند ؟ آيا درگيري و کشتار مردم و نيروهاي امنيتي مخالفت است ؟ اگر چنين اقدامي از سوي مخالفان آمريکا در اين کشور انجام گيرد واکنش نيروهاي امنيتي آمريکا چيست ؟ وي افزود : مدارک نشان مي دهد که بيشتر مخالفان که با نيروهاي امنيتي درگير مي شوند از خارج مرزها تغذيه مي شوند ، به آنها سلاح داده مي شود و مورد حمايت سياسي هم قرار مي گيرند..
اسعد عبود همچنين ادامه داد : سعودي ها در رخدادهاي خاورميانه رويکرد خوبي نداشتند و اشتباه بزرگي را دچار شدند. امروز تمامي ديکتاتورهاي عربي به عربستان رفته اند. دخالت آنها در بحرين دور از انتظار بود.
وي ادامه داد : در رخدادهاي خاورميانه يک تقسيم بندي ايجاد شد که بار ديگر مي توان آن را به کشورهاي حامي مقاومت و مخالف آن تقسيم کرد . اين روزنامه نگار سوري در ادامه با اشاره به نقش رسانه ها در بازتاب رخدادهاي بيداري اسلامي در خاورميانه گفت : متاسفم که برخي رسانه هاي عربي رويکرد خوبي نداشتند و تنها تلاش کردند تا اخبار دلخواه آمريکا و ديکتاتورهاي منطقه را بازتاب دهد آن هم رسانه هايي که همواره مخاطب خود را به داشتن اخباري شفاف و بي طرف فرامي خواندند. برخي در حالي که در برابر سرکوب مخالفان در بحرين سکوت کردند که براي بزرگنمايي رخدادهاي سوريه تلاش زيادي را به کار گرفتند.

مي صبحي الخنساء نويسنده لبناني:
بحران سوريه و دادگاه بين المللي حريري در لبنان
" مي صبحي الخنساء" نويسنده لبناني با اشاره به بيانيه وزراتي دولت نجيب ميقاتي نخست وزير لبنان که در آن مقاومت در کنار ارتش و مردم اين کشور قرار مي‌گيرد گفت : شرايط به گونه اي است که جاي هيچ شک و ترديدي را باقي نمي گذارد که آنچه که اکنون در لبنان مي گذرد از پيش طراحي شده است اما آنها در انتظار زمان مناسب براي ارائه کيفرخواست اين دادگاه بودند. شرايطي که بتوانند از اين دادگاه به عنوان يک برگ برنده در مديريت فضاي سياسي لبنان استفاده کنند. فضايي که پس از ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين هرچند وقت يک بار دستخوش تغييرات مهمي مي شود.
وي در گفت وگو با روزنامه سياست روز گفت : آنها پس از برکناري سعد الحريري از نخست وزيري که به دليل حمايت از آمريکا انجام گرفت تلاش کردند تا زمينه سرنگوني دولت ميقاتي را فراهم کنند. تاخير در تشکيل کابينه و کارشکني در روند تشکيل دولت جديد از اقداماتي بود که در دستور کار آمريکايي ها و همراهان آنها در داخل قرار گرفت.
بيانيه وزارتي دولت ميقاتي ، شرايط سوريه و رخدادهاي منطقه و نيز بحران‌هاي داخلي رژيم صهيونيستي اين فرصت را براي دشمنان لبنان فراهم کرد تا قاضي بلمار گزارشي را ارائه کند که در آن اعضاي حزب الله به ترور رفيق حريري متهم شده اند. مي صبحي الخنساء ادامه داد : آنها اميد دارند که اين اقدام بتواند فضاي سياسي لبنان را ناآرام کند و از سويي ديگر فشارهاي عليه سوريه را افزايش دهد. سوريه که اکنون به عنوان بارزترين محور حامي مقاومت با توطئه ها ي بيشماري مواجه است .
اين وکيل لبناني مواضع آمريکا در رخدادهاي خاورميانه را دوگانه خواند و گفت : اگرچه آمريکايي ها همواره از حقوق بشر سخن مي گويند اما رويکرد آنها در بيداري اسلامي ملتهاي منطقه چيز ديگري بوده است . آنها از کشتار مردم بحرين حمايت کردند ، در برابر رخدادهاي يمن واکنشي نشان ندادند و درمورد ليبي گزينه نظامي را انتخاب کردند. به هرحال اين رويکرد آمريکا و غرب براي همگان آشکار است .. تجربه چندين دهه اشغال سرزمين هاي فلسطيني از سوي رژيم صهيونيستي نشان مي دهد که آنها تا چه اندازه به تعهدات خود پايبند بوده اند. درباره رخدادهاي خاورميانه هم نمي توان انتظار ديگري از آمريکايي‌ها داشت. وي ادامه داد : اکنون اين پرسش مطرح است که آيا حمايت از ديکتاتورهاي عرب با سابقه چند دهه حکومت دموکراسي است يا حقوق بشر ؟
مي صبحي الخنساء در ادامه با اشاره به دخالت سعودي ها در ناآرامي ها و نيز سرکوب مخالفان در بحرين و يمن گفت : سعودي ها که مي پنداشتند رهبري جهان عرب با آنها است به شدت منزوي شده اند و از سويي نگران گسترش اين مخالفت ها به عربستان هستند که چنين هم شد. اما با اين تفاوت که سعودي ها مانع از بازتاب اين مخالفت ها شدند. اين وکيل و نويسنده لبناني افزود : بايد از آمريکايي ها پرسيد که آيا حضور نظاميان سعودي در بحرين دخالت خارجي است يا حمايت معنوي ملتهاي مسلماني چون ايران از بحريني‌ها ... صبحي الخنساء تاکيد کرد : سعودي ها ابزار خوبي براي پياده کردن نقشه هاي آمريکا در منطقه هستند .
وي با اشاره به تلاش براي ايجاد بحران در سوريه گفت : من مي پذيرم که در سوريه مشکلات داخلي بسياري وجود دارد اما آيا اين مشکلات در کشورهاي ديگر نيست ؟ چرا آمريکايي ها تلاش مي کنند تا از سوريه يک کشور بحراني بسازند ؟ نگاهي به رسانه هاي آمريکايي و عربي و ابسته نشان مي دهد که تمامي تلاش ها در راستاي تضعيف سوريه به عنوان يکي از محورهاي مقاومت است . آنچه اکنون اهميت دارد اين است که توطئه اي در جريان است تا چهره سوريه به عنوان مخالف رژيم صهيونيستي تخريب شود.
کد مطلب: 67336
 
Share/Save/Bookmark