میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۱
 
 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد
جزئیات حقوق و مزایای سربازان متاهل

سردار کمالی با اشاره به وضعیت امریه گرفتن دستگاه‌های دولتی از سربازان متاهل گفت که سربازان متأهل برای گرفتن امریه در اولویت قرار دارند و این موضوع به تمامی دستگاه‌های دولتی هم ابلاغ شده است.
سربازان بخشی از بدنه‌ی اصلی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی هستند که برای ایجاد و حفظ امنیت در کشور و نظم اجتماعی مدتی را در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرند. این امر در تمامی کشورهای مختلف با اهداف و عبارتهای متفاوتی از قبیل خدمت ضرورت، سرباز حرفه ای، سرباز داوطلبی مطرح بوده و اجرا می شود.
افرادی که مشمول خدمت سربازی شده اند و متاهل هستند ترس بسیاری از خدمت سربازی دارند زیرا کسانی که متاهل هستند نسبت به کسانی که مشمول خدمت سربازی هستند و متاهل نیستند شرایط و نحوه گذراندن دوران خدمت سربازیشان متفاوت است.
همین نگرانی‌ها و سوالات مختلف برای شرایط دوران خدمت سربازان متاهل سبب شد تا به این موضوع بپردازیم و جنبه‌های مختلف شرایط سربازی و تسهیلاتی که ستادکل نیروهای مسلح برای سربازان در نظر گرفته اند را بررسی کنیم. سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در تشریح شرایط ویژه‌ای که برای سربازان متاهل در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: سربازان متأهل چه افرادی که قبل از سربازی متاهل شده‌اند و چه افرادی که حین خدمت ازدواج می کنند باید در شهر محل سکونت همسرشان به کارگیری شوند. وی افزود: سربازان متأهل مانند پایورها (رسمی ها) از سالی ۳۰ روز مرخصی یعنی ماهی ۲.۵ روز برخوردار هستند.رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح سربازان متأهل حداقل هفته ای سه روز بعد از ساعات اداری باید مرخص شوند و این جز مرخصی شان حساب نمی شود.
کمالی با اشاره به شرایط کسرخدمت برای سربازان متاهل گفت: سربازان متأهل به ازای هر فرزند تا سه ماه کسری برخوردار می شوند. وی ادامه داد: افرادی که غایب هستند اگر تا ۹۵/۰۲/۳۰ غیب کرده باشند و الان خودشان را برای سربازی معرفی کنند می توانند از این کسری (سه ماه برای هر فرزند) برخوردار شوند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: بعضاً ما داریم کسی که ۴-۵ فرزند دارد و برای سربازی خودش را معرفی می کند و ۱۵ ماه کسری خدمت می خورد.
کمالی تاکید کرد: باز این نکته را تأکید می کنم که این نوع کسر خدمت شامل غایبینی می شود که تا ۹۵/۰۲/۳۰ غیبت کرده باشند، اگر کسی بعد از این تاریخ غیبت کرده و یا در آینده غیبت کند و بعد صاحب فرزند شود، کسری به آن تعلق نمی گیرد.
وی با اشاره به تعلق گرفتن و یا عدم تعلق پرداخت حق عائله مندی به سربازان گفت: کارکنان وظیفه مثل کارکنان پایور و یا همان رسمی دارای حق عائله مندی همسر و حق فرزند هستند و تمامی این حقوق به آنها تعلق می‌گیرد. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح یادآورد شد: اولویت در اعزام به دوره های آموزشی مهارت آموزی با سربازان متاهل است، سربازان متأهل برای این دوره‌ها دارای اولویت اعزام هستند.
کمالی با اشاره به وضعیت امریه گرفتن دستگاه‌های دولتی از سربازان متاهل گفت: سربازان متأهل برای گرفتن امریه در اولویت قرار دارند و این موضوع به تمامی دستگاه‌های دولتی هم ابلاغ شده است.وی با اشاره به هدیه‌ای که برای ازدواج و یا صاحب فرزند شدن برای سربازان در نظر گرفته شده است، گفت: اگر سربازان حین خدمت ازدواج کنند و یا صاحب فرزند شوند به میزان نصف هدیه ای که به سربازان کادر یا پایور داده می شود، به آن سربازان هم داده می شود.
اگر سربازان حین خدمت ازدواج کنند و یا صاحب فرزند شوند به میزان نصف هدیه ای که به سربازان کادر یا پایور داده می شود، به آن سربازان هم داده می شود رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: سربازان متأهل اگر در حین خدمت صاحب فرزند شوند به آنها دو هفته مرخصی تشویقی تعلق می‌گیرد که می‌توانند از آن استفاده می کنند.
کمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سربازی مراسم عروسی اش در دوران سربازی‌اش باشد، آیا به او مرخصی جداگانه داده می شود یا خیر؟ گفت: این موضوع، قانون خاصی ندارد ولی به فرماندهان اختیارداده شده که به سربازان مرخصی تشویقی بدهند و معمولا فرماندها برای انجام این امر مساعدت دارند.
وی درباره اینکه آیا تفاوتی بین حقوق سربازان متاهل و مجرد است، گفت: حقوق پایه سربازها تقریبا با همدیگر برابر است، البته پایه حقوق‌ها بر اساس مناطقی که سربازان خدمت می‌کنند است.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: سربازان مناطق عادی ۲۰ درصد، سربازان مناطق محروم و بد آب و هوا ۳۵ درصد، سربازان مناطق عملیاتی بین ۴۲ تا ۵۰ درصد است و سربازان متاهل تحت پوشش کمیته امداد ۱۰۰ درصد از آن ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق را می گیرند. کمالی خاطرنشان کرد: سرباز متاهل به دلیل اینکه هم حق عائله مندی و هم حق فرزند می گیرد در نهایت حقوقش نسبت به سرباز مجرد بیشتر می شود. وی یادآور شد: سرباز متأهل تحت پوشش کمیته امداد ۱۰۰ درصد از ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق پایوران رسمی را می گیرد.

کد مطلب: 110186
 
Share/Save/Bookmark