میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
۲
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۹
 
 
یکی از شرکت‌های شستا دستمزد ۲میلیون و۵۰۰هزار یورویی ویلموتس را پرداخت کرد!
یکی از شرکت‌های شستا دستمزد ۲میلیون و۵۰۰هزار یورویی ویلموتس را پرداخت کرد!
 

یکی ازشرکت های شستا(شرکت ف)،بدون داشتن مصوبه هیئت مدیره شستا دومیلیون وپانصدهزار یورو مبلغ قرارداد ویلموتس سرمربی تیم ملی بابت بدهی فدراسیون فوتبال را پرداخت کرد!
یک منبع مطلع در شستا ضمن اظهارتاسف ازاین رفتارغیرقانونی صورت گرفته به خبرنگار سیاست روز گفت:متاسفانه مدیرعامل این شرکت معلوم نیست براساس کدام دستورالعمل این مبلغ راپرداخت کرده است. وی همچنین افزود:پس ازپرداخت این مبلغ به ویلموتس مدیرشرکت مربوطه بدنبال اخذ امضای هیئت مدیره شستا برآمده که خواسته وی مورد موافقت مهندس ترکان قرارنگرفته و اعضا، حاضربه امضای مصوبه پرداخت پول به ویلموتس نشدند. این منبع آگاه افزود؛افراد پشت پرده پرداخت دستمزد ویلموتس، به تعدادی از شرکت‌های شستا دستور داده‌اند برای پوشش این عمل غیر قانونی با فدراسیون فوتبال معادل ۳۰میلیارد تومان قرارداد تبلیغات دور میدان استادیوم‌های فوتبال را منعقد کنند. درپی این اقدام غیرقانونی که نسبت به اموال و سرمایه های متعلق به کارگران وبازنشستگان صورت گرفته، این مهم به ذهن متبادرمی شود که اصولا چراباید چنین حیف ومیلی دراموال این شرکت صورت بگیرد و پرداخت بدهی فدراسیون فوتبال چه ربطی به شستا و زیرمجموعه هایش دارد؟
اینک وزیر کار و هیئت مدیره شستا باید بگویند که در برابر این اقدام خلاف قانون چه برخوردی داشته‌اند؟ مدیرعامل شرکت براساس کدام دستور و مقام پشت پرده سرمایه های متعلق به بیمه شدگان را خرج مربی خارجی تیم ملی کرده است؟ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بعنوان امین اموال سازمان و بیمه شدگان پس ازمطلع شدن از این عملکرد غیرقانونی چه اقداماتی را برای استیفای حقوق از بین رفته بین النسلی سازمان تامین اجتماعی انجام داده یا خواهد داد؟ روزنامه سیاست روز حسب اخلاق حرفه ای خود در آینده جزئیات بیشتری ازاین اقدام غیرقانونی رامنتشر خواهد کرد وتارسیدن به ورود مقامات قضایی به این موضوع درراستای صیانت ازحقوق بیمه شدگان پیگیرموضوع خواهد بود.

کد مطلب: 111824
 
Share/Save/Bookmark
 


سیستانی
۱۳۹۸-۰۹-۱۳ ۲۲:۵۴:۱۱
پتروشیمی ف
طلب ۵۳ میلیون درهمی سال ۹۲ شرکت چ شد؟
علی
۱۳۹۸-۰۹-۱۳ ۲۲:۵۲:۱۸
پتروشیمی فن آوران!