میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۱
 
 
مجمع جهانی صلح اسلامی با همکاری برخی از نخبگان خارجی و ایرانی برگزار می کند:
همایش مجازی آپارتاید؛ آمریکا و صهیونیزم
دنياي امروز، آكنـده از مشـكلات و چـالش هـاي گونـاگوني اسـت كـه در پرتـو كاستي ها، تبعيض ها ونابرابري هاي نهفته در ساختار و بافت زندگي بين المللي و نابساماني در فرهنگ جهاني، گستره اي «جهاني» يافته اند. يكـي از جدي ترين عرصه اين چالش ها، آپارتاید (تبعیض نژادی) و تبعات آن در تحقق صلح عادلانه و امنیت جهانی است.
دکتر داود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی با توجه به وقایع و حوادث امروز جهان، به ویژه قتل جرج فلوید شهروند آمریکایی که به جرم سیاه پوست بودن همانند بسیاری از مردم سیاه پوست ساکن در آمریکا از حقوق اولیه شهروندی محروم هستند و به شکلی ضد انسانی مورد تبعیض، آزار و محروم از حقوق اولیه انسانی قرار می گیرند، معتقد است: آپارتاید یعنی محروم ساختن بخشی از جامعه جهانی یا بخشی از شهروندان یک کشور از تمام یا بخشی از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی، برای اینکه نظام سلطه بتواند مطامع نامشروع خود را تامین نماید.
عامری افزود: هر چند اینگونه تبعیض در جهان سابقه ای دیرینه دارد اما پس از تشکیل سازمان های مدافع حقوق بشر و سازمان های مردم نهاد فعال در این زمینه، به نظر می رسید این نوع تبعیض و تفاوت به تاریخ پیوسته و در جامعه مدرن جهانی و مملو از قوانین ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر، دیگر جهان شاهد تبعیض، ظلم، بی عدالتی و ناامنی نباشد.
وی ادامه داد: اما جهان به وضوح مشاهده کرد که دولتمردان آمریکا هنوز در راستای اهداف سطله طلبانه و زورگویانه خود حاضرند حیاتی ترین و اساسی ترین حقوق انسانها را به جرم سیاه پوست بودن زیر پا گذارند و نه تنها مسببان حادثه را به دستگاه های کیفری نسپرده اند که حتی به سایر شهروندان که برای احقاق حقوق اولیه خود و هم نوعان خود به خیابان آمده اند تعرض و حمله کرده و تعداد زیادی را به قتل رسانده و یا مجروح کرده اند.
دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی گفت: نظام سلطه و به ویژه دولتمردان آمریکا، در حالی شعار دموکراسی و آزادی را می‌دهند که بسیاری از شهروندان آمریکایی از حقوق اولیه خود محروم هستند و قوانین ایالتی و ملی نیز تأییدی بر این تبعیض و نابرابری هستند.
وی افزود، امروز در حالی شاهد هستیم که شعار بسیاری از معترضان در امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی این است که تا عدالت برقرار نشود خبری از صلح نخواهد بود، که مجمع جهانی صلح اسلامی سال هاست منادی برقراری صلح عادلانه است و بر این باور است که بدون عدالت صلح صادق استقرار نخواهد یافت.
بنابراین ضرورت دارد که همه انسان های آزاده و نخبگان و آزادی خواهان جهان در راستای افشا کردن این تبعیض و تلاش تا احقاق حقوق حقۀ همه انسان ها فارغ از نژاد، قومیت و مذهب به پا خیزند و با هر چه در توان دارند در این راه تلاش نمایند.
از این رو مجمع جهانی صلح اسلامی در راستای اهداف و آرمان های بشردوستانۀ خود و با توجه به ضرورت حوادث جهانی، در نظر دارد با جمعی از نخبگان خارجی از جمله: آقایان چاندرا مظفر، ظفر بنگاش، راسم نفیس، ریچارد فالک، هانس اوکو، آلیشا کابزادو، هاشم البکاء و حسین دیرانی و نخبگانی از ایران همچون آقایان: دکتر عامری، دکتر خندق آبادی، خانم دکتر کرمانی، جناب آقای پاک آیین، حجت الاسلام و المسلمین سالار و دکتر حبیب زاده موضوع «آپارتاید، آمریکا و صهیونیزم» را با توجه به شرایط موجود ناشی از بیماری کرونا، به صورت مجازی (وبینار) برگزار نماید.

زمان: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰
آدرس جهت شرکت در همایش مجازی (وبینار):
https://www.aparat.com/iwpeace/live
کد مطلب: 114137
 
Share/Save/Bookmark