میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان مقاله
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۳۴
 
 
مصر انقلابي با گفتمان جديد
مصر انقلابي با گفتمان جديد
 

پس از آنكه كميته انتخابات مصر، محمد مرسي نامزد اسلامگرايان توانست با ۵۲ درصد آرا بر احمد شفيق آخرين نخست وزير مبارك پيروز اعلام كرد محمد مرسي جمعه ۹ تير ماه در ميدان التحرير در ميان ميليون ها مصري به صورت نمادين سوگند رياست جمهوري با محوريت پايبندي به آرمان هاي انقلاب را به جاي آورد. هر چند كه شوراي نظامي با طراحي - بخوانيد توطئه - تعليق پارلمان تلاش داشت تا مرسي شنبه ۱۰ تير ماه در برابر دادگاه قانون اساسي سوگند ياد كند تا ادامه كار شوراي نظامي و خواسته هاي آنها مشروعيت يابد، اما مرسي سوگند اصلي خود را همان سوگند التحرير و سوگند روز شنبه را امري تشريفاتي عنوان داشت.

تحقق يك گفتمان
محمد مرسي در حالي به عنوان اولين رئيس جمهور پس از سرنگوني مبارك آغاز به كار كرد كه بسياري، حضور وي را شروع دوراني جديد در مصر دانسته اند، چراكه اقدام مردم در رويكرد به نامزد اسلامگرا، بيانگر گفتماني جديد بود كه تجلي يافته از انقلاب اسلامي مي باشد؛ چرا كه اولاً
جريان هاي اسلامگرا از همان ابتداي حركت انقلاب در ميدان حضور يافته و در تشكيل ساختار سياسي كشور نقشي اساسي داشته اند كه نمود آن، پيروزي اسلامگرايان در انتخابات پارلماني و مرسي در انتخابات رياست جمهوري است. اسلامگرايان نشان دادند كه توان حضور در عرصه سياسي كشور را دارند و بر اساس موازين و شريعت اسلامي نيز مي توان كشور را اداره كرد.
ثانياً، مردم مصر با گرايش به اسلامگرايان و نيز پايداري آنها در حمايت و پشتيباني از آراي خويش به مرسي، نشان دادند آمريكا ديگر تنها تعيين كننده روند سياسي كشورشان نيست؛ بلكه اين مردم هستند كه با حضورشان در صحنه براي انقلاب و چينش ساختار سياسي كشور تصميم مي گيرند.
باتوجه به اين شرايط مي توان گفت مصر با دو گفتمان جديد همراه شده است. گفتماني كه محور آن را حضور اسلامگرايان با پشتوانه مردمي در عرصه سياسي تشكيل مي دهد. بر اساس اين گفتمان، ديگر تفكرات غربي و صهيونيستي جايگاهي در ساختارهاي كشور نداشته، بلكه گفتمان اسلامگرايانه با پشتوانه مردمي اساس تحولات است.از نكات مهم در اين گفتمان جديد رويكرد به فلسطين است. از نكات قابل توجه در مواضع مطرح شده در قبال رياست جمهوري مرسي اقدامات و مواضع صهيونيست‌ها است. سران اين رژيم در كنار آنكه از آمدن اسلام گرايان ابراز نارضايتي كرده‌اند خواستار آن شده‌اند تا دولت جديد مصر براي حفظ كمپ ديويد گام بردارد.
در نقطه مقابل فلسطيني‌ها استقبال گسترده‌اي از پيروزي مرسي داشته‌اند چنانكه در كنار پيام‌هاي تبريك سران مقاومت، مردم نيز با برپايي مراسم هاي متعدد پيروزي مرسي را جشن گرفته‌اند.
با توجه به اين شرايط در كنار مسائل داخلي يكي از اركان اصلي فرا روي مرسي را چگونگي تعامل با فلسطين و مقابله با رژيم صهيونيستي تشكيل مي‌دهد. اين امر چنان داراي اهميت است كه از جمله محورهاي اصلي ۱۳ كانديداي رياست جمهوري مصر را به خود اختصاص داده بود.
ملت مصر از ابتداي قيامش تاكيد داشته كه از دلايل مخالفتش با مبارك گرايشات آن به رژيم صهيونيستي بوده در حالي كه جامعه مصر نگاهي مقاومتي دارد و خواستار عدم اجراي چنين سياستي است. نمود عيني اين نگرش را در اشغال سفارت رژيم صهيونيستي توسط جوانان انقلابي مي‌توان مشاهده كرد.
اكنون مرسي براي آنكه بتواند جايگاه مردمي خود را حفظ كند بايد براساس نگرش حمايت از فلسطيني و دوري از صهيونيست گام بردارد. با توجه به تلاش نظاميان و جريان‌هاي سكولار و بازماندگان دوران مبارك بر حفظ قدرت و حمايت كشورهاي عربي و غربي از اين نگرش مردمي، دولت مرسي براي آنكه بتواند در برابر تحركات دشمنان ايستادگي كند به دو مولفه حمايتهاي دروني و خارجي نياز دارد با توجه به موقعيت و جايگاه مقاومت در عرصه داخلي مصر و نيز منطقه مي‌توان گفت كه مرسي و جريان اسلام گرا با رويكرد به حمايت از فلسطين و مقابله با رژيم صهيونيستي مي‌تواند از اين مولفه‌ها براي مقابله با توطئه‌ها برخوردار شود. ملت مصر نشان داده‌اند كه براي حفظ ارزشها و آرمانهايشان هر گونه از خود گذشتگي را انجام مي‌دهند در اين صورت، مرسي مي‌تواند با رويكرد به اجراي خواسته‌هاي مردمي در مقابله با صهيونيستها از اين مولفه مهم برخوردار شود. نكته اساسي آنكه اكنون جبهه مقاومت نيز در ميان منطقه جايگاه مهمي دارد كه مرسي مي‌تواند با رويكرد به آن از اين ظرفيتها براي اجراي اهداف انقلابي برخوردار شود.

توطئه هاي دشمنان
محمد مرسي با تحقق آن دو گفتمان در حالي رياست جمهوري خود را آغاز كرد كه دشمنان انقلاب مصر براي شكست اين اصول به هر ابزاري چنگ مي زنند. ائتلافي از ژنرال ها و نزديكان مبارك كه به دنبال بازگشت به قدرت هستند در كنار صهيونيست ها و برخي كشورهاي غربي و عربي برآنند تا به هر نحوي شده، با اين گفتمان جديد مقابله كنند. هراس اين جريان‌ها از مصر انقلابي را در رفتارهاي اين طيف مي توان مشاهده كرد كه نمونه بارز آن، مواضع و تحركات صهيونيست‌ها است كه ضمن ابراز خشم از پيروزي مرسي، خواستار رويكرد متحدان شان به مقابله با تحقق اهداف انقلاب مصر شده اند.
در اين چارچوب، سناريوهاي متعددي مطرح است كه مهم‌ترين آنها، تعليق پارلمان با تشكيل كميته قانون اساسي و كاهش اختيارات رئيس جمهور با اجراي متمم قانون اساسي است. بر اساس اين طرح عملاً شوراي نظامي در رأس قدرت باقي مانده و رئيس جمهور توان اجراي اهدافش را نخواهد داشت. توطئه هايي كه خشم مردم را برانگيخته و تأكيد دارند كه تا زمان لغو اين تصميمات، ميدان التحرير را ترك نخواهند كرد. آنها برآنند تا ساختار سياسي چينش شده اي را در برابر مرسي قرار دهند كه عملاً وي را از اجراي طرح هاي انقلابي باز دارد.
محور ديگر توطئه ها را به شكست كشاندن طرح هاي دولت براي حل بحران اقتصادي تشكيل مي دهد. مصر اكنون دوران بحراني را در حوزه اقتصادي سپري مي كند. در حالي كه ۴۰ درصد اقتصاد كشور در دستان نظاميان است. اين سناريو مطرح است كه نظاميان و نزديكان مبارك با سلطه بر اقتصاد كشور و كشورهاي غربي و عربي با لغو كمك هاي مالي به مصر، بحران اقتصادي را براي اين كشور ايجاد كنند، تا زمينه‌ساز سرنگوني دولت مرسي باشد.
محور ديگر تحركات دشمنان انقلاب را ايجاد اختلافات قومي و مذهبي تشكيل مي دهد. ايجاد شكاف ميان اهل سنت و شيعيان، قبطي ها و مسلمانان و... از جمله اين تحركات براي ايجاد فضاي ناامني در مصر است. ايجاد چالش هاي منطقه اي براي دور شدن دولت از اهداف داخلي و مطالبات انقلابي ازجمله ترفندهاي دشمنان است. اين رويكرد را در عملكرد صهيونيست‌ها مي توان مشاهده كرد كه از همان ابتدا تأكيد كردند، در صورت تهديد منافع شان به اقدام نظامي روي خواهند آورد. رو در رو قرار دادن مصر با جبهه مقاومت با اعمال فشار بر قاهره براي عدم رويكرد به فلسطين به ويژه بازگشايي غزه، از اين چالش هاي منطقه اي عليه دولت جديد مصر است.

نتيجه گيري
با تمام اين تفاسير، مرسي و جريان اسلامگرا به رغم تمام موانع پيش روي، براي تحقق اهداف اسلامي و انقلابي از پشتوانه اي به نام مردم و جبهه مقاومت برخوردار هستند كه حركت در مسير آنها مي تواند، تمام توطئه هاي دشمنان را خنثي كند. هرچند كه دشمنان نيز براي مقابله با گفتمان جديد برآمده از اسلام خواهي در مصر به هر ابزاري چنگ خواهند زد.

کد مطلب: 75004
, مولف : سيد مهدي لنكراني
 
Share/Save/Bookmark