میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۷
 
 
«آل احمد»
«آل احمد»
 
سلام بر کادر درمان دلاور
سرافرازید شما در کل خاور
سلام بر آن پزشکان سرآمد
دعا کوی شمایند آل احمد

سلام بر آن پرستارن لایق
که پرپر گشته اند همچون شقایق
شما بعد از خدا نور امیدید
شما در نزد طاها رو سفیدید

شما امید هر پیر و جوانید
شما رزمندگان این زمانید
شما درمانگران روح و جانید
شما آرامش رو و روانید

شماها ناتوانان را توانید
بحق گویم شما بهتر ز جانید
الهی که همیشه شاد باشید
زقید غصه ها آزاد باشید

الهی شادی هامون پا بگیره
کسی ازرنج این ویروس نمیره
دعا گوی پزشکان باش«سیرنگ»
که می جنگند با ویروس بیرنگ

شاعر: سیرنگ احمد زاده
کد مطلب: 117405
 
Share/Save/Bookmark