میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۵۱
 
 
پذیرفتنی نیست که ...
پذیرفتنی نیست که یکی از دولت‌های پس از انقلاب با درک عملکرد نادرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی...

یکم: پذیرفتنی نیست که یکی از دولت‌های پس از انقلاب با درک عملکرد نادرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بجای اصلاح و بهبود عملکرد، آن را منحل نمود.
دوم: پذیرفتنی نیست که دولتی دیگر پس از انقلاب با درک ضرورت وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آن را با همان عملکرد نادرست گذشته احیا نمود.
سوم: پذیرفتنی نیست که در کشوری با این همه منابع مادی و معنوی و با وجود پیشرفت‌های گسترده علوم و فناوری، شیوه برنامه‌ریزی کشور همچون گذشته به روش سنتی و خطی انجام شود.
چهارم: پذیرفتنی نیست که در چهار دهه گذشته بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور در مجلس شورای اسلامی به شیوه خطی و جزئی و نه کل‌نگر و جامع صورت گیرد.
پنجم: پذیرفتنی نیست که شورای نگهبان در تایید برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور مصوب مجلس شورای اسلامی بر اساس شیوه‌ای سنتی و غیرجامع به لحاظ روش‌شناختی، الگوی برنامه و روح حاکم بر برنامه عمل نماید.
ششم: پذیرفتنی نیست که دولت‌های پس از انقلاب به ساده‌ترین و ساده‌انگارانه‌ترین شکل ممکن در دنیای پر از پیچیدگی به اجرای برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور بپردازند.
هفتم: پذیرفتنی نیست که نهادهای نظارتی بین‌بخشی و درون‌بخشی به راحت‌ترین راه برای نظارت بر عملکرد برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور همت گمارند.
هشتم: پذیرفتنی نیست که برای علت‌یابی بروز مشکلات روزافزون در زندگی مردم، نقش تقسیم کار ملی در تصویب، تایید، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور نادیده گرفته شود.
نهم: پذیرفتنی نیست که بجای ریشه‌یابی مشکلات تقسیم کار ملی در برنامه‌ریزی کلان کشور و ناتوانی آن در حل مشکلات زندگی مردم با فرافکنی، صرفا به تحریم و دشمنی بیگانگان و نقش ایادی داخلی آنها اشاره نمود.
دهم: پذیرفتنی نیست که با تداوم مشکلات متعدد در زندگی مردم، اجازه داده شود عده‌ای که خود در پدیدآمدن مشکلات دخالت مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌اند، مدام خود را تکرار کنند و بازهم مدعی داشتن نسخه شفابخش برای گرفتاری‌های جامعه شوند.
یازدهم: پذیرفتنی نیست که تقسیم کار ملی در برنامه‌ریزی کلان کشور بدون راستی آزمایی روش‌های ناکارآمد گذشته بیش از پیش منافع ملی را با مخاطره مواجه سازند.
دوازدهم: پذیرفتنی نیست که بزرگان نظام و دستگاه‌های نظارتی، فضای کار تقسیم کار ملی در اداره کشور را محلی برای تاخت و تاز و عرض اندام کسانی قرار دهند که جز به کسب قدرت به چیز دیگری نمی‌اندیشند و نسبت به کردار نادرست خود پاسخگو نیستند. کجایند خیل عظیم کارنابلدان؟! کجایند بازندگان آزمون بزرگ خدمت که مشکلات امروز در زندگی مردم ایران محصول بی‌تدبیری و جهل مرکب آن در برنامه‌ریزی کلان کشور است؟!
راه دراز و قلندر بیدار 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 105200
 
Share/Save/Bookmark