میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۸
 
 
بشر در جامعه و شباهت‌های آن با انسان در اجتماع
برادر جلالی – نماینده مجلس- : مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید تلاش کنند تا در شرایط فعلی اولا...

برادر جلالی – نماینده مجلس- : مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید تلاش کنند تا در شرایط فعلی اولا کمتر حرف بزنند دوما حرف‌های لازم و ضروری را مطرح کنند و سوما...
نقطه چین فوق را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) حرف‌های الکی نزنند.
ب) حرف نزنند بهتر است.
ج) حرف‌هایی را که قبلا زده‌اند پس بگیرند.
د) هیچکدام 

عضو شورای شهر پایتخت: اعتقاد ما بر این است که درخت جان دارد و قطع درخت مانند کشتن یک درخت است.
اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) از کرامات پیر ما این است / شیره را خورد و گفت شیرین است
ب) کار شاگرد خواندن درس است / کار استاد نیز تدریس است
ج) بشر در جامعه نقش انسان را در اجتماع ایفا می‌کند.
د) این اظهارنظر در دنیا یکدانه بیشتر نیست و شبیه و از این چیزها هم ندارد. 

اظهارنظر زیر از کیست و در چه راستایی بیان شده است؟
امروز جنگ اقتصادی مطرح است و باید کاری کنیم که جوانان از گرسنگی نمیرند و بازنشستگان شرمنده اهل و عیال نباشند.
الف) یک عضو وابسته به گروهک داعش در راستای القای ترس و وحشت در دل آحاد جامعه
ب) یک عنصر وابسته به امپریالیسم شرق و غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار با هدف ایجاد فضای ناامیدی در جامعه
ج) ننجون فریب خورده و ریزنده آب به آسیاب استکبار جهانی با هدف تشویش افکار عمومی
د) برادر پزشکیان – نماینده مجلس -

کد مطلب: 107083
 
Share/Save/Bookmark