میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان مقاله
تاریخ انتشار : جمعه ۳ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۳۲
 
 
نگاهي بر تحركات غرب براي تغيير چهره منطقه
تشديد فتنه‌ها عليه عراق
تشديد فتنه‌ها عليه عراق
 

خاورميانه به عنوان استراتژيك‌ترين منطقه در صحنه بين الملل اين روزها دوراني حساس را سپري مي كند. روند تحولات خاورميانه نشان مي دهد، اين منطقه با شتاب به سمت دگرگوني هاي گسترده اي پيش مي رود كه مي تواند ساختار جديدي را بر منطقه حاكم سازد. ارزيابي ريشه اي اين تحولات نشان مي دهد كه خاورميانه به ركني در نظم نوين جهاني مبدل شده است كه هر تحولي در آن بر سراسر جهان تأثيرگذار خواهد بود.
ورود تمام قد بلوك شرق (روسيه و چين) و بلوك غرب (آمريكا و اروپا) به تحولات منطقه و نوع رفتارهاي آنان گواهي بر اين نظم نوين جهاني است. محور اين تحولات نيز سوريه است، به گونه اي كه بسياري تأكيد دارند هر تحولي در اين كشور مي تواند بر كل صحنه بين الملل و حتي جابه جايي قدرت ها در جهان تأثيرگذار باشد. به رغم آنكه محور تحولات را سوريه تشكيل مي دهد و همگان چشم به تحولات اين كشور و جنايت‌هاي صورت گرفته از سوي غرب و حاميان آنها دوخته اند، اما روند تحولات منطقه نشانگر آن است كه همزمان برخي ديگر از كشورهاي منطقه نيز هدف تهاجم سراسري غرب قرار گرفته‌اند. در كنار لبنان كه اين روزها دوراني حساس را سپري مي‌كند، عراق از مهم ترين كانون هاي تحولات منطقه است.
عراق كه از ابتداي سال ۲۰۱۲ با سه محور اداره كشور بدون حضور آمريكا، ميزباني و رياست موفق بر اتحاديه عرب و حضور در جبهه مقاومت به ويژه مقابله با توطئه هاي غربي و عربي عليه سوريه، توانسته به سمت ارتقاي جايگاه جهاني خويش گام بردارد، اكنون با تحولاتي قابل توجه همراه شده است. بسياري از ناظران سياسي تأكيد دارند كه عراق از سوي ائتلاف عربي، غربي، صهيونيستي و تركيه اي هدف قرار گرفته است تا ضمن تحميل هزينه هاي اقتصادي و سياسي به اين كشور در نهايت آن را با سياست هاي خود در قالب نظم نوين منطقه همراه سازند.
ائتلاف مذكور، عراق را حلقه اي مهم در منطقه مي دانند كه ادامه حركتش در مسير كنوني مغاير با اهداف آنها است و حتي مي تواند به سوريه و يا لبناني ديگر مبدل شود كه با «نه» گفتن به ائتلاف مذكور منافع آنها را تهديد و به عنوان كشوري مستقل ايفاي نقش كند. بر اين اساس نيز طراحي‌هاي متعددي عليه اين كشور صورت گرفته كه هر روز ابعاد گسترده‌تري به خود مي گيرد، از جمله:
در حوزه سياسي هر چند كه طرح استيضاح مالكي نخست‌وزير با شكست مواجه شد، اما همچنان فتنه سازي سياسي در اين كشور ادامه دارد، به گونه اي كه «علاوي» رئيس فهرست العراقيه همچنان به دنبال به چالش كشاندن پارلمان و سرنگوني دولت مالكي است. همچنين طارق الهاشمي معاون، رئيس جمهور عراق نيز با تحريك اكراد و نيز همگرايي با تركيه و برخي كشورهاي عربي، بحران سازي سياسي را ادامه مي دهد. وي حضور در دادگاه را مشروط به محاكمه و حتي بركناري مالكي كرده است.
در حوزه امنيتي نيز پس از ماه ها آرامش نسبي در هفته‌هاي اخير، روزي نيست كه عراق با انفجارهاي خونين همراه نباشد. آمارها نشان مي دهد كه تير و مرداد ماه بيشترين كشتارها در عراق صورت گرفته است كه برخي از آنها حتي در سال هاي اخير نيز كم نظير بوده است. دستگاه هاي اطلاعاتي عراق اعلام كرد ه اند در هفته هاي اخير نيروهاي القاعده از ساير كشورها به عراق اعزام شده اند و حتي در برخي مناطق به دنبال ساخت پايگاه هستند. آمارها نشان مي دهد همزمان با اعزام القاعده و تكفيري‌ها به سوريه، بخشي از اين نيروها به عراق اعزام مي‌شوند، تا فضاي ناامني اين كشور را تشديد كنند.
در حوزه وحدت ملي نيز فتنه اي به نام به چالش كشاندن روابط دولت مركزي و اقليم كردستان در حال شكل گيري است. در كنار قطع انتقال نفت و گاز به مركز تحت تأثير تحركات برخي كشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي، اقليم كردستان به امضاي برخي توافقات نفتي و خريد سلاح هاي سنگين اقدام كرده است. اين روند چنان بوده كه در اقدامي خلاف عرف ديپلماتيك «داوود اوغلو» وزير امور خارجه تركيه از منطقه كركوك ديدار و آن را بخشي از حاكميت اقليم كردستان دانسته است؛ امري كه تيره تر شدن روابط دولت مركزي و سران اقليم كردستان را به همراه داشته است. نكته قابل توجه آنكه تركيه، عربستان و قطر با وعده هاي سياسي و اقتصادي برآنند تا اقليم كردستان را به جنگ با سوريه وارد سازند، چنانكه برخي گزارش‌ها از انتقال سلاح و حتي گروه هاي تروريستي از اين منطقه به سوريه خبر داده اند. حتي گروهك تروريستي منافقين نيز از اين مناطق براي اعزام نيرو به سوريه اقدام كرده است. اين تحركات در حالي صورت گرفته كه دولت مركزي عراق كاملاً با دخالت در امور سوريه مخالف بوده و خواستار پايان بحران‌سازي در سوريه است. نكته قابل توجه آنكه برخي كشورها مانند تركيه برآنند تا با اقداماتي نظير ادعاي شليك موشك از سوريه به خاك عراق، كشته شدن اتباع عراقي در سوريه و... عراق را به جنگ با سوريه وارد سازند. آنها برآنند با اين ترفند، هم سوريه و هم عراق و در نهايت جبهه مقاومت را تضعيف سازند. آنها براي تكميل اين سناريو به چالش كشاندن روابط كل مقاومت و رويارويي آنها در سوريه را در پيش گرفته اند كه نمود آن، ربايش و كشتار اتباع ايراني، عراقي، لبناني و فلسطيني در سوريه است. آنها برآنند تا با اين اقدامات، جايگاه سوريه را در ميان ملت ها تخريب كنند تا در نهايت اركان مقاومت را به دوري و حتي تقابل با سوريه سوق دهند. به عبارتي ديگر، آنها به جاي اقدام مستقيم برآنند تا جبهه مقاومت را رو در روي هم قرار داده تا در لواي آن كل مقاومت را متزلزل سازند.
با توجه به آنچه ذكر شد مي توان گفت كه در كنار سوريه، توطئه هايي گسترده عليه عراق نيز در جريان است كه تنها راه مقابله با آن نيز وحدت دروني عراقي ها و پيوند بيشتر مقاومت است؛ اصولي كه در كنار شكست طراحي هاي دشمنان مي‌تواند نقشي اساسي در تدوين ژئوپوليتيك منطقه با محوريت مقاومت داشته باشد.

کد مطلب: 76329
 
Share/Save/Bookmark