میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۸
 
 
طلای کهنه خریداریم ولی نمی فروشیم
کدام یک از اظهارنظرهای زیر در سقوط بورس و بدبخت تر شدن ملت تاثیر بیشتری دارد؟ ...

کدام یک از اظهارنظرهای زیر در سقوط بورس و بدبخت تر شدن ملت تاثیر بیشتری دارد؟
الف) رییس سازمان بورس: به زودی شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود.
ب) رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: مراقب سرمایه های مردم در بورس هستیم.
ج) رییس جمهور: مردم همه چیز خود را به بورس بسپارند.
د) ننجون: با دلم قهر نکن / دردامو بیشتر نکن / هر چی که مردم میگن بشنو و باور نکن
یک نماینده مجلس: اکنون هفت و نیم میلیارد دلار در یکی از کشورها داریم.
منظور ایشان از "یک کشور" کدام کشور زیر است
الف) آمریکای جهانخوار
ب) چین هیچی ندار
ج) کره جنوبی بی پدر و مار
د) جیبوتی بدبخت بیکار
با توجه به این موضوع که هنوز مشخص نیست اول مرغ بوده یا تخم مرغ، اظهارنظر زیر متعلق به کدام یک از دانشمندان و نظریه پردازان زیر است؟
مردم می توانند طلای دست دوم خود را بفروشند، ولی خرید طلای دست دوم ممنوع است.
الف) رییس فرقه سوفسطائیان
ب) ژان پل سارتر
ج) ذیمقراطیس حکیم
د) رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران

کد مطلب: 115670
 
Share/Save/Bookmark