میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴
 
 
آمریکا چطور به اینجا رسید
سرازیر شدن ثروتهای خارجی به خاک آمریکا و نیز وجود دشمن خارجی نظیر اتحادیه جماهیر شوروی سابق از ریشه‌های وحدت...

سرازیر شدن ثروتهای خارجی به خاک آمریکا و نیز وجود دشمن خارجی نظیر اتحادیه جماهیر شوروی سابق از ریشه‌های وحدت در چند دهه اخیر در آمریکا بوده است. در سه دهه اخیر، دو تحول مهم این وضعیت مطلوب را با دگرگونی مواجه ساخته است. اولاً هر چند که مقامات آمریکایی از فروپاشی شوروی سابق ابراز رضایت کرده و آن را پروژه ای بزرگ برای خود دانستند، اما این فروپاشی عملاً اصل وجود دشمن خارجی برای وحدت داخلی را برای آمریکایی ها حذف کرد. ناظران سیاسی اقدامات پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و تأکید بر عنصر تهدید امنیتی القاعده، طالبان و ایجاد جنگهای افغانستان و عراق، پروژه ایران هراسی، روسیه هراسی، چین هراسی و... را سیاستی برای مقابله با چالشهای داخلی با ایجاد بحران خارجی دانسته اند که به صورت مسکنی، مانع از فروپاشی سراسری اتحاد آمریکا شده است. ثانیاً؛ وضع مطلوب آمریکایی‌ها در دهه های اخیر، رفاه طلبی پویا بوده است. در سالهای اخیر با حذف دشمن خارجی، عملاً گرایشات به سمت رفاه اقتصادی بیشتر بوده در حالی که دولتمردان کاخ سفید و کنگره عملاً در اجرای این امر ناکام بوده اند. مردم آمریکا در حالی به دنبال رفاه بیشتر بوده اند که عدم ثبات اقتصادی، هزینه شدن بودجه های کشور در جنگ خارجی و حذف بودجه‌های عمرانی و بهداشتی و... عملاً انزجار مردمی و ساز جدایی آنها را به همراه داشته است.
نکته دیگر آنکه آمریکا زمانی نماد آزادی و برابری بود و با این شعار نیز در جهان به دنبال هژمونی انحصاری بود. این ادعا در حالی مطرح شده که اسناد و آمارها از فاصله طبقاتی شدید میان اقشار ثروتمند و فقیر جامعه، تبعیض شدید میان سفید پوستان و سیاه پوستان خبر می دهد، چنانکه پس از گذشت سال‌ها از طوفان «کاترینا» در «نیواورلئان» این منطقه به دلیل سیاه پوست نشین بودن بازسازی نشد. اجرای قوانین انحصارگرایانه در تقسیم رأی‌های الکترال انتخاباتی میان ایالتها چنانکه برخی ایالتها به دلیل داشتن الکترال بیشتر، درباره سرنوشت سایر ایالتها تصمیم گیری و حتی آرای آنها را ابطال می‌سازند و ... عملاً جامعه‌ای سراسر تبعیض را برای آمریکا به همراه داشته است، چنانکه حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر در آمریکا به بیش از ۲۰۰ مورد تبعیض در داخل آمریکا اشاره کرده است.
نکته دیگر آنکه جامعه آمریکا متشکل از دو قشر بومیان و مهاجرین می باشد. هر چند که آمریکا سعی کرده با حاشیه قرار دادن بومیان و نیز حذف فرهنگهای جدید در قالب موردنظر خود یک نوع یکپارچگی فرهنگی را ایجاد کند، اما این فرایند اجرایی نشده بلکه به صورت آتش زیر خاکستر باقی مانده است. نمود عینی این مسئله را می توان در شکل گیری دوباره جنبش تی پارتی بر جای مانده از جنبشهای دوران استقلال قرن ۱۷ مشاهده کرد که خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی کشور با کنار نهادن جمهوری خواهان و دموکرات ها و تحقق آرمانهای بر جای مانده از دوران پیش و اوایل استقلال می باشد. بسیاری تأکید دارند که عدم تحقق شعارهای داخلی دولتمردان آمریکا، گرایشات واگرایی فرهنگی و اجتماعی از وحدت را به همراه داشته که خواستار تحقق خواسته های جدید فراتر از این سیاستهای ایالات متحده می باشند. 

نویسنده: علی تتماج

کد مطلب: 114348
 
Share/Save/Bookmark