میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۰
 
 
کارتر به دنبال چيست؟
منابع خبري از سفر اشتون کارتر وزير دفاع آمريکا به منطقه خبر داده‌اند. براساس گزارش‌هاي منتشره وي از سرزمين‌هاي..

منابع خبري از سفر اشتون کارتر وزير دفاع آمريکا به منطقه خبر داده‌اند. براساس گزارش‌هاي منتشره وي از سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين و برخي کشورهاي عربي از جمله عربستان ديدار خواهد داشت.
اين سفر در حالي صورت مي‌گيرد که ناظران سياسي در باب ابعاد و دلايل آن يک اصل را مورد تاکيد قرار مي‌دهند و آن اينکه وي براي اطمينان دادن به کشورهاي عربي و رژيم صهيونيستي در باب توافق ايران و گروه ۱+۵ به اين سفر مي‌رود. اين امر زماني تقويت مي‌شود که باراک اوباما رئيس‌جمهور آمريکا چهارشنبه هفته گذشته با سران صهيونيستها و کشورهاي عربي در باب توافق هسته‌اي گفتگوي تلفني داشته و جان‌کري وزير خارجه آمريکا نيز با همتايان خود صحبت کرده است.
اين ادعاها در حالي مطرح مي‌شود که يک نکته مهم و اساسي وجود دارد و آن اينکه توافق ايران و گروه ۱+۵ بر امور هسته‌اي بوده و نه امور نظامي‌و يا آغاز جنگ در منطقه آنچه در پايان مذاکرات مورد تاکيد همه قرار گرفت و جهانيان نيز به آن اذعان داشتند ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و رفع نگراني جهان از آن بوده است. در همين حال اساس مذاکرات چارچوب سياسي داشته و با مقامات ديپلماتيک صورت گرفته و امور نظامي‌در آن مطرح نبوده است. با اين شرايط اين سئوال مطرح مي‌شود که چگونه در امري سياسي وزير دفاع آمريکا براي اطمينان دادن به متحدان آمريکا سفر مي‌کند؟ در حالي که اگر قرار باشد اطمينان داشته باشد بايد مقامات سياسي باشد؟
پاسخ به اين پرسش را در يک جمله مي‌توان خلاصه کرد و آن اينکه ادعاي اطمينان دادن به متحدان آمريکا يک ادعاي واهي و فريبکارانه است و هدف از اين سفر امري ديگر است. مسئله اساسي فروش تسليحات به کشورهاي عربي و اهداء کمکهاي نظامي‌بيشتر به رژيم صهيونيستي است آمريکا براي اجراي اين امور نيازمند بهانه است و ادعاي جلب رضايت آنان در برابر توافق هسته‌اي و اطمينان دادن به آنان مبني بر عدم تهديد منافعشان بهانه آمريکا براي اجراي اين طرح است.
به عبارتي آمريکا که زماني از ادعاي تهديد هسته‌اي و نظامي‌بودن ايران يا همان ايران هراسي براي توجيه تحرکات نظامي‌خود در منطقه بهره مي‌گرفت اکنون اطمينان دادن به متحدان در برابر توافق هسته‌اي را بهانه اين رفتارها قرار داده است.
رويکردهايي که نشان مي‌دهد آمريکا صرفا به دنبال نظامي‌گري در منطقه است و در اين راه از هيچ بهانه‌اي فروگذار نيست. رفتاري که جز تشديد رقابت تسليحاتي و چالشهاي امنيتي در منطقه نتيجه‌اي به همراه نخواهد داشت.

کد مطلب: 92963
, مولف : قاسم غفوري
 
Share/Save/Bookmark