میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان مقاله
تاریخ انتشار : جمعه ۹ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۳۱
 
 
رويكرد واحد جهاني در مقابله با نظام سلطه

نشست دو روزه در ارتباط با محيط زيست و فقر موسوم به نشست «ريو + ۲۰ » از چهارشنبه ۳۱ خرداد تا جمعه ۲ تير، در شهر «ريو دو ژانيروي» برزيل، با حضور سران تعدادي از كشورها، از جمله، رئيس جمور كشورمان برگزار شد.
اين رويداد مهم، ۲۰ سال پس از برگزاري نخستين نشست «زمين» بار ديگر با حضور نمايندگاني از ۱۹۱ كشور برگزار شد. در نشست ۲۰ سال پيش كشورهاي شركت كننده وعده دادند با تغييرات جوي، كويرزايي و انقراض گونه هاي جانوري مبارزه كنند.
نشست كنوني در حالي برگزار شد كه محور آن را توسعه پايدار و حفظ محيط زيست تشكيل مي داد، چنانكه در بيانيه پاياني نشست رهبران جهان مصوباتي را در راستاي ريشه كني فقر و تضمين آينده اي پايدار براي كره زمين به تصويب رساندند.
در بيانيه پاياني ريو +۲۰، كشورهاي مختلف جهان بر تعهدات خود در قبال توسعه پايدار در كره زمين تأكيد كرده و خواستار آن شدند كه همه اعضاي جامعه جهاني در حركتي هماهنگ براي ايجاد آينده اي تلاش كنند كه از نظر اقتصادي، سياسي و زيست محيطي هم براي نسل كنوني و هم براي نسل هاي آينده كاملاً پايدار باشد. 

اهميت نشست
نشست ريو +۲۰ در شرايطي با محوريت محيط زيست و توسعه پايدار برگزار شد كه در كنار اهميت اين مولفه ها براي ساختن جهاني ايده آل براي بشريت، نوع مواضع كشورها در اين نشست امري قابل توجه است.
آنچه در اين نشست بيش از هر چيز ملموس بود، رويكرد اكثر كشورها به انتقادهاي صريح و تند به عملكردهاي كشورهاي بزرگ بود. به عبارتي ديگر مي‌توان گفت: اين نشست به محلي براي محاكمه كشورهاي بزرگي مبدل شد كه با ادعاي صنعتي بودن و توسعه، از يك سو، فضاي توسعه را براي ساير كشورها از ميان برده اند و از سوي ديگر، با ادعاي توسعه، نابودي محيط زيست را رقم زده اند. اين كشورها نه تنها به تعهدات خود پايبند نبوده اند، بلكه با اقدامات سلطه گرايانه، عملاً محيط زيست و توسعه پايدار را براي ساير ملت ها نابود ساخته اند. با توجه به اين شرايط، حاضران در نشست برزيل با انتقاد و هشدار به كشورهاي بزرگ، خواستار پايبندي آنها به تعهدات بين المللي شدند، چنانكه در بيانيه پاياني نشست ريو +۲۰، بر ضرورت رعايت اصولي كه ۲۰ سال پيش در نشست سران زمين در همين شهر تصويب شده بود، تأكيد كردند و در اين ميان، بيشتر از هر چيز، رعايت اصل مسئوليت پذيري مشترك اما مختلف همه اعضاي جامعه بين المللي را كه تقاضاي اساسي كشورهاي در حال توسعه بود، خواستار شدند. اين نشست نشان داد كه جهان نه تنها در حوزه نظامي، سياسي و اقتصادي در برابر آمريكا قرار گرفته، بلكه در حوزه توسعه و حتي محيط زيست نيز به صف آرايي در برابر كشورهاي بزرگ به ويژه كشورهاي غربي روي آورده و خواستار پايان سلطه گري ها و انحصارطلبي هاي اين كشورها بر جهان است.

ايران و نشست ريو
نكته مهم ديگر در نشست ريو، حضور دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران بود. رئيس جمهور كه براي ديدار از بوليوي، برزيل و ونزوئلا راهي آمريكاي لاتين شده بود، با حضور در نشست ريو+۲۰ به تشريح مواضع ايران پرداخت. اين نشست فرصتي ديگر بود تا ايران بتواند ديدگاه هاي خود را در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست ارائه كند. نكته اساسي آنكه، ايران با اين حضور از يك سو بار ديگر كشورهاي بزرگ را به چالش كشيده و نقابي ديگر از چهره ضدبشري آنها برداشته و از سوي ديگر، اين حضور و استقبال كشورها از آن، نشان داد كه ادعاي غرب مبني بر انزواي جهاني ايران امري واهي بوده است و جهان نمي تواند نقش و جايگاه ايران را در معادلات جهاني ناديده بگيرد. به هر تقدير مي توان گفت كه نشست برزيل در بحث كلان، نشانه اي ديگر بر رويارويي جهاني با سلطه گري و زياده طلبي كشورهاي بزرگ به ويژه آمريكا بود و در نگاهي ديگر، زمينه اي براي بيان ديدگاه هاي ايران در قبال مسائل مهم جهاني و نيز آشكارتر شدن نقش ايران در معادلات جهاني فراهم كرد كه مي تواند دستاوردهاي بسياري براي ايران به همراه داشته باشد.

کد مطلب: 74945
, مولف : سيد مهدي لنكراني
 
Share/Save/Bookmark