محسنی اژه‌ای: دنبال تخصص‌گرایی هستیم، می‌خواهیم قضات هم در شعبه‌های تخصصی قضاوت کنند.
فایل ویدیو
برای تخصص گرایی به قضات کمک کنید؛ در موضوعات مختلف و خاص یک کتاب مختصری فراهم کنید که قضات بتوانند از آن استفاده کنند.
https://siasatrooz.ir/vdcj8hevtuqe8iz.fsfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی