ارسال اين مطلب به دوستان

(( توسعه شهری و افزایش شفافیت از مسیر همکاری میان شهرداری تهران و سازمان بورس ))