ارسال اين مطلب به دوستان

(( اشتباه ارز ترجیحی تکرار نخواهد شد، کاهش ضریب جینی با پایان رانت ارزی ))