ارسال اين مطلب به دوستان

(( نشاط اجتماعی یکی از مهمترین راه های مقابله با فتنه دشمن در دوقطبی سازی جامعه ))