ارسال اين مطلب به دوستان

(( ناكامي روسيه و ناتو روي ميز مذاكره ادامه دارد چنگ و دندان‌هاي نظامي پشت لبخندهاي ديپلماتيك ))