ارسال اين مطلب به دوستان

(( ما می فروشیم اما مردم نخرند ))