میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
ننجون در آشوب‌های اخیر هیچ نقشی نداشته
فقط چند روز مواضع شفاف خودمان را نشان ندادیم اینهمه حرف و حدیث برای ما درست شد...

فقط چند روز مواضع شفاف خودمان را نشان ندادیم اینهمه حرف و حدیث برای ما درست شد.حالا خوب است قبلا مواضع شفاف ما را دیده بودند وگرنه معلوم نبود با چه ابزارهایی می زدند مواضع ما را تخریب می کردند.
اینترنت نبود ما هم افاضه فضل نکردیم.ماجرا به همین سادگی است. ما که چیز پنهانی نداریم. در این چند روز با عمه رهبر کره شمالی هم ارتباطی نداشتیم چه برسد به مخاطبان روزنامه سیاست روز که البته تاج سر ما هستند.
امروز هم به صورت موقت برگشتیم که شایعات استکبار جهانی و در راس آن آمریکای جهانخوار را تکذیب کنیم و دوباره به خلوت خودمان برگردیم. ما در آشوب های اخیر هیچ نقشی نداشتیم و هر گونه عمل ددمنشانه و قس علیهذا به شدت تکذیب می شود و ضمن قدردانی از وزیر جوان ارتباطات برای ترکاندن اینترنت از دولت تدبیر و امید که زمینه قطع کامل ارتباطات مجازی را فراهم آورد صمیمانه متشکریم.
در همین مدت کوتاه با موجودات شیرینی به اسم عمه، خاله، شوهر عمه، نوه عمو، پسر همسایه و امثالهم آشنا شدیم که از قضا آدم های خوبی هم بودند.
در همین راستا پیشنهاد می کنیم سایر طنزنویسان روزنامه های دیگر هم دودستی مواضع خودشان را بچسبند و اجازه ندهند کسی به مواضع آنان آسیب برساند. فعلا

کد مطلب: 111713
 
Share/Save/Bookmark